s

Annika Renestam digitaliserar utbildningsbranschen på Intendia Group

Bransch

En av Skandinaviens största utbildningskoncerner, Intendia Group har fått ett rejält tillskott till det digitala området i form av Annika Renestam, som sedan april är deras nya Chief Digital Officer. Innan dess var Annika på mjukvaruföretag Episerver där hon hade rollen som Vice President Global Education Services och byggde upp mjukvarujättens utbildningserbjudande och service globalt. 

Linkz har ett mångårigt samarbete med Annika och har stöttat henne i rekryteringar genom att hitta talanger ända sedan hennes tid på Episerver. I och med det så har vi intervjuat henne om hennes nya spännande roll på Intendia Group och om framtidens utmaningar.

Vilka är dina främsta uppgifter i din roll som Chief Digital Officer på Intendia Group idag?

”Mitt initiala arbete har till stor del handlat om att definiera vad digitalisering är för oss som utbildningskoncern. Om ”livslångt lärande” verkligen betyder någonting för oss, vilket det gör, behöver vi tänka till kring hur vårt framtida erbjudande ser ut för att på riktigt kunna vara den aktör som bistår vuxna individer i deras kontinuerliga utveckling genom livets olika skeenden.

Intendias tolv dotterbolag är starka varumärken med lång erfarenhet inom vuxenutbildning i Sverige och Norge, men med dagens utvecklingstakt av ny teknik, och arbetsmarknadens behov av kompetensutveckling, behöver vi samla våra styrkor och hitta lösningar för att bli tillgängliga för fler. För att kunna göra det, vara tillgänglig för fler, behöver vi stärka vårt digitala erbjudande, och det är en av mina främsta uppgifter", säger Annika.

Hur kan en framtida digitalisering av vuxenutbildningsbranschen komma att forma sig tror du?

”Jag tror att vi kommer att se ett enormt skifte där vi går från ett traditionellt utbildningserbjudande till digitala alternativ. Allt från att vi använder mer digitala verktyg i våra fysiska utbildningsmiljöer, vilket vi är ganska duktiga på redan idag, till rent digitalt lärande online, det som idag kallas distansutbildning. Tex används AI redan idag i digitalt lärande och rådgivning, men inom ett par år kommer det vara så väl utvecklat att det kommer kunna ersätta mänskligt stöd. Inte för att människor inte behövs, men för att vi ska kunna hjälpa många fler och över tidsgränser och geografiska områden.

Sedan har ju också teknik för digital lärande utvecklats enormt de senast åren och de plattformar och applikationer som nu finns fungerar väldigt mycket bättre än bara för några år sedan.

Behovet av att kunna utbilda sig på distans utan att vara tvungen att befinna sig på en fysisk plats är viktigt. Då ska det finnas distanserbjudanden som sträcker sig så långt att människor kan utbilda sig till vad de vill, oavsett geografisk plats”.

Vilka möjligheter ser du främst av en digitalisering av utbildningsbranschen? 

”Jag tror att det finns fantastiska möjligheter i att digitalisera vuxenutbildningsbranschen. Om vi pratar specifikt om distansutbildning ser vi ju enorma möjligheter både för dem som redan har ett jobb i dag och vill vidareutveckla sig eller tom byta spår, dvs byta karriär. Jag menar idag är ju det möjligt, människor gör det kontinuerligt. Men det kan vara svårt att hitta tid och ekonomiska möjligheter att sätta sig på skolbänken igen. Här fyller bra pedagogiska och kvalitativa distansutbildningar ett jättevärda. Också för dem som halkat ur arbetsmarknaden av olika anledningar och behöver stöttning och hjälp att komma tillbaka eller hitta nya alternativ. Men också de som aldrig varit på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller både våra ungdomar som behöver komplettera sina gymnasiebetyg, unga vuxna som ska yrkesutbilda sig och nyanlända svenskar som ska integreras i vårt samhälle. Som behöver stöttning både med språk, grundläggande utbildning och yrkesutbildning.

Vår ambition är att hjälpa människor snabbare ut på arbetsmarknaden. Det gynnar såväl individen som arbetsmarknaden som samhället i stort. Här ser vi att vi som utbildningskoncern har en stor roll att spela.

Det handlar också om att yrken idag ser annorlunda ut än tidigare, och det måste utbildningsbranschen kunna förhålla sig till. Människor har i större utsträckning behov av att utbilda sig efter den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Och vi ska kunna tillgodose behovet snabbt, enkelt och flexibelt. Det växer fram fler, nya roller som människor behöver utbilda sig till snabbt och där blir digital utbildning ytterst viktigt, kanske tom det enda vettiga alternativet.

En annan möjlighet handlar om att hjälpa näringslivet att vidareutbilda sina anställda. Företag har ofta resurserna till att vidareutbilda sin anställda, men inte tiden. Där kan en digital distansutbildning vara guld värd. Både korta snabba kurser, men även längre. Vi har alla alternativen inom ramen för vårt erbjudande. Och tekniken finns ju idag, den ska bara fortsätta att formas efter våra behov och önskemål”, berättar Annika.

En viktig del för att digitaliseringen ska fortsätta att gå i rätt riktning är att talanger är med och tar företaget framåt. Har du några tips för att behålla och utveckla era talanger? Och vad tycker du är viktiga aspekter att ha med sig i ledarskapet?

”Jag tycker att det är viktigt att beskriva företagets ”story” för sina talanger. Vart kommer vi ifrån? Vart är vi idag och vilka mål strävar vi efter att nå? Och framförallt – varför är vi här och vad ska vi uppnå tillsammans? Alla behöver en förståelse för varför vi ska genomföra det uppdrag vi har, oavsett roll på företaget. Det är en gemensam resa och vi är alla en del utav den. Sedan handlar det om att hitta var och ens olika utvecklingspotential. Personlig utveckling går verkligen hand i hand med arbetsrelaterad utveckling. Den person vi är privat och på jobbet hänger ihop och vår personliga utveckling sker på båda platserna, det tror jag är en viktig aspekt att ha med sig.

Jag tycker också genuint om människor vilket jag också tror har hjälpt mig i mitt ledarskap. Att verkligen bry sig om människor får du så otroligt mycket tillbaka utav. Sen är det en gränsdragning mellan det privata livet och arbetslivet, och den ska man ha respekt för. Men jag menar att man kan bry sig om människor i arbetslivet, utan att kliva över gränsen till det privata. Var och en har sin egen gräns för integritet och den behöver man respektera.”

Vilka lärdomar och erfarenheter tar du främst med dig från Episerver och hur kan du använda dessa i din nya roll på Intendia Group?

”Det är stor skillnad mellan bolagen och bolagskulturerna. IT bolag och utbildningsbolag tenderar nog rent generellt ha väldigt olika företagskulturer vilket inte är så förvånande, men i det här fallet är det dessutom ett amerikanskt bolag vs ett norsk-svenskt bolag. Men det jag tar med mig av den amerikanska kulturen är fokuset på att få saker gjorda. Man vill se resultat. Det finns en viss skarphet i det som jag gillar. I den amerikanska arbetskulturen, om vi nu kan generalisera den, är det tydligt att vi alla har en uppdragsbeskrivning och mål att leverera mot. Så en tydlighet i uppdraget och vad du ska leverera.

Jag har också erhållit en stor förståelse att människor alltid är människor oavsett var man bor eller har sitt ursprung. Med tydliga förväntningar, kommunikation och skapa förutsättningar för samarbete över gränser kommer man långt. Man ska inte heller vara rädd för olikheter, för bakom våra olikheter är vi alla människor. Det är någonting jag alltid bär med mig i mitt arbete”, avslutar Annika.

Vi tackar Annika Renestam för att hon tog sig tid att besvara våra frågor. Annika är verkligen en sann inspirationskälla och vi önskar henne all lycka i hennes roll som Chief Digital Officer hos Intendia Group.

Dela
Tillbaka till aktuellt

Missa aldrig det senaste från oss –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Registrera dig