s

Vi diskuterar problem men glömmer den digitala framfartens succé

Bransch

Idag är problem ständigt på kartan och diskussionerna flödar på nyhetssidorna och i sociala medier. Det handlar om allt ifrån integration, jobbskapande, sjukvårdsköer, klimatet, bostadsmarknaden – listan är lång.

Vad vi ofta glömmer att diskutera är IT-branschens frammarsch i samhället. Den nytta tekniken faktiskt har gjort och fortsätter att göra. 

Sveriges Ingenjörer har tagit fram en sammanställning med namnet ”Teknik gör Sverige bättre”. Undersökningen visar att allmänheten överlag har en positiv syn både på ingenjörens förmåga och på teknikens möjligheter både i nutid och vad gäller framtidens utmaningar. Hela 80% anser att IT-branschen har gjort livet bättre för oss bland de tillfrågade.

Ett konkret exempel där vi gärna diskuterar problemet men inte IT-branschens möjligheter till en lösning är inom sjukvården och mer specifikt, vårdköer. Det är ett ständigt aktuellt ämne, framförallt i den politiska debatten. Och oavsett politisk ställning så är det givetvis så att långa vårdköer alltid är ett problem när det uppstår.

Däremot är det sällan vi diskuterar teknikens framfart inom vården och hur den motverkar en sådan här dålig trend. Det kan exempelvis handla om läkarbesök via video. När patienter träffar läkare via video så fungerar vårdsystemet bättre. Fler patienter får vård snabbare och på rätt nivå. De minskar köerna så att de som verkligen behöver fysisk vård kan få tid snabbare.

I detta exempel så är det ett konstaterande att IT-branschen skapar nytta för vårdbranschen. Trots detta så är det ett ämne som knappt diskuteras medialt och framförallt inte hos politikerna. Om det istället vore så att sådan här teknikinnovation fick mer utrymme i den politiska debatten skulle dels denna teknik kunna utvecklas ytterligare och dels skulle fler, innovativa lösningar kunna tas fram.

Återvänder man därefter till Sveriges Ingenjörers sammanställning kan man konstatera att 72% av de tillfrågade ger uttryck att IT kan lösa framtida utmaningar vad gäller hälsa och sjukvård. Dessutom tror mer än hälften av de tillfrågade i rapporten att våra IT-ingenjörer har mycket att bidra med för att skapa ett hållbart samhälle generellt.

Dessvärre lyfter man knappt den här diskussionen och det är inte heller någonting som politiker nämner i debatten. Vi ser gärna på problemen men verkar ha en tendens att glömma hur IT-branschens framfart faktiskt motverkar dessa.

Vi anser att IT-branschen och de människor som ständigt håller denna fina utveckling vid liv förtjänar mer beröm och uppmärksammande. Dels för att de förtjänar det och dels för att det bidrar med nytta för oss alla.

Dela
Tillbaka till aktuellt

Missa aldrig det senaste från oss –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Registrera dig