s

Våga lyfta lönen

Lärdomar

Många blir nervösa när det kommer till att diskutera lön under ett intervjusammanhang. Man brukar prata om den svenska jantelagen och kanske ligger den så djupt rotad i många av oss att den ibland komplicerar vår tillvaro. Men när det kommer till att diskutera lön så gäller det att både talanger och kunder alltid är tydliga med deras förväntningar.

Vi hade en gång hand om en talang som var på jakt efter ett nytt arbete. Vi länkade ihop personen med ett företag där förväntningarna dem emellan såg ut att kunna mötas på ett mycket bra sätt, vilket de också gjorde. Problemet låg istället i att ingen av dem vågade lyfta diskussionen om lönen under deras möten. Vi hade tagit vid oss talangens löneanspråk och förmedlat det till kunden i fråga. Vi manade på båda parterna att de måste diskutera lönen för att kunna komma överens om ett samarbete. Men eftersom att ingen av parterna diskuterade lönen när de sågs så blev det en utdragen process och de bådas intresse för varandra tynade långsamt bort.

Det är först när en av parterna berättar om vilken lön de anser vara relevant för rollen i fråga som en överenskommelse kan göras. Och även om förväntningarna inte kan mötas så kan det finnas förmåner och/eller en bonus som balanserar upp månadslönen i fråga.

Är det istället så att både lön och övriga förmåner inte lever upp till förväntningarna för en talang, eller om en talangs ekonomiska krav helt enkelt är för höga för uppdragsgivaren, så är det viktigt att tidigt våga ta ställning till detta.

Antingen så kan ni mötas i diskussionen om lön eller så kan ni inte det. Men att våga lyfta diskussionen är en förutsättning för ett samarbete. Det underlättar för båda parter helt enkelt.

Dela
Tillbaka till aktuellt

Missa aldrig det senaste från oss –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Registrera dig