s

Vi presenterar vår samarbetspartner – Veidekke!

Linkz

Företaget Veidekke byggde sin första bro i Norge 1936. Vid krigsutbrottet 1940 slutfördes alla påbörjade kontrakt, men därefter låg verksamheten nere till 1945. 1948 vann det lilla och nästan uträknade företaget Veidekke kontraktet på utbyggnaden av landsborna på Sola flygplats (Norge). Det första av många flygplatskontrakt.  

Tiden därefter präglades av flera flygplatsprojekt och motorvägsbyggande. I början av 1970-talet genomgick Veidekke sedan ännu en förändringsfas. Man var tvungen att hitta nya marknader att verka på. Efter att företaget kontrakterades för byggandet av Heggmodammen i Norge, utvecklades byggandet av vattenkraftverk till ett område värt att satsa på. Därefter följde en intensiv period av dammbyggen över hela landet.

I början av 1980-talet startade en strukturutveckling i bygg- och anläggningsbranschen. Ett större antal sammanslutningar såg dagens ljus. Veidekke beslutade sig att utveckla bolaget på egen hand som en rikstäckande entreprenör. Genom uppköp, fusioner och nyetableringar.

Strax innan millennieskiftet tog Veidekke beslut om att satsa skandinaviskt. Man var redo att erövra nya marknadsandelar och etablera sig som en betydande entreprenör och bostadsutvecklare.

Idag är Veidekke Skandinaviens 4:e största bygg, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag och kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är grunden för all framgång.

Deras värderingar grundas i professionalism, respekt, entusiasm och ett banbrytande arbetssätt. Tillsammans med deras värdeord som grund, så skapar Veidekke ett värdeskapande samspel där de förbättrar, tänker nytt och stort. Skapar och utvecklar.

Genom att lyssna och föra dialog med boende, intressenter och beslutsfattare så skapar Veidekke en djup förståelse för olika platsers unika förutsättningar. Kunskapen använder Veidekke för att skapa goda boendemiljöer och bostäder där människor vill bo. Genom att välja klimatkloka alternativ visar de omsorg om människorna, samhället och miljön.

Veidekke är ett innovativt och framåtblickande bolag där de anställda har goda förutsättningar att tycka till i beslut och strategier vilket ger en frihet i arbetet. De är även en god samarbetspartner till oss på Linkz och på många sätt ett bolag att se upp till, speciellt vad gäller teamutveckling. 

Just nu söker vi en Projektchef inom anläggning i Stockholm samt en Projekutvecklare inom anläggning i Stockholm som vill bli en del av det fantastiska teamet hos Veidekke. 

Om rollerna inte passar just er men ni ändå är intresserade av att bli en del utav Veidekke, hör av er till oss på tel: 010 16 00 640 eller mail: relationer@linkz.se

Dela
Tillbaka till aktuellt

Missa aldrig det senaste från oss –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Registrera dig