s

Ett möte med oss handlar utöver ett karriärsteg även om en möjlighet för dig att få nya perspektiv i ditt yrkesliv.
Vi lyssnar, stöttar och hjälper dig med dina mål.

Timingen i valet av ditt nästa karriärsteg ska kännas naturligt och förväntansfullt.

Processen

Karriärsamtal

Vi träffas för att lära känna varandra. Vi diskuterar förväntningar, tidigare fallgropar och framgångar samt din bild av din framtida arbetsgivare.

Här får du möjligheten att vara helt transparent vad gäller dina förväntningar på exempelvis löneanspråk och förmåner, viktiga värderingar och förutsättningar för din egna utveckling.

Med vår expertis ger vi dig nya perspektiv på dina möjligheter så att vi tillsammans kan hitta den bästa rollen och arbetsgivaren för dig. När timingen för ett lyckat samarbete är rätt så länkar vi ihop dig med ett företag som passar dig.

Intervju

Vi intervjuar dig och fungerar då som en neutral part mellan dig och företaget som vill anställa. Syftet är att lyssna och diskutera både dina och arbetsgivarens förväntningar på varandra.

Vår uppgift är att ställa konkreta och reflekterande frågor till dig och den erfarenhet och kompetens som du besitter kopplat till karriärmöjligheten. Detta för att säkerställa att både dina och arbetsgivarens förväntningar kan mötas vad gäller exempelvis värderingar, rollen och utvecklingsmöjligheterna hos arbetsgivaren.

Presentation

Vi presenterar vårt samtal från intervjun till arbetsgivaren. Syftet med presentationen är att beskriva dig som talang för den specifika karriärmöjligheten hos arbetsgivaren. I detta ingår en analys framtagen av oss baserad på vår intervju och företagets förväntingar på dig kopplat till den specifika rollen.

På detta sätt skapar vi möligheter för tankar och reflektioner både för dig och arbetsgivaren inför ert möte. Någonting som ger goda förutsättningar för ett lyckat samarbete er emellan.

Du får sedan träffa en representant från företaget. Vi deltar under mötet om du vill. Går mötet som det ska och känslan är god er emellan kommer ni sedan överens om ett samarbete.

Slutprocess

Sista fasen i processen startar med en referenstagning. Du lämnar dina referenser till oss och vi återkopplar sedan till dig och arbetsgivaren. Slutligen så träffar du arbetsgivaren för signering av avtal.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig redan idag!

Karriärmöjligheter

Index Residence- Produktionschef

JVAB- Entreprenadingenjör (Tillsatt)

Brothers- Systemansvarig Brothers Butiker (tillsatt)

Brothers- Systemägare E-handel (Tillsatt)

Brothers- Systemägare ERP (Avbruten)

JVAB- Mätchef (Tillsatt)

JVAB- Mättekniker

Primär Fastighetsförvaltning- Driftledare/områdesansvarig (Tillsatt)

Primär Fastighetsförvaltning- Driftledare/områdesansvarig (Tillsatt)

Ikano Bostad- Projektchef (Tillsatt)

Arbetsledare Mark- Veidekke Anläggning Öst (avbruten)

Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Företagskulturen kännetecknas av engagemang och involvering, vilket är grunden till företagets framgångsrecept. Som medarbetare har du även förmånen att bli delägare i företaget. Idag ägs ca 20% av bolaget av anställda, vilka ett av företagets största ägare.

Nu söker Veidekke en arbetsledare med erfarenhet inom Mark- och Anläggningsarbeten. Som arbetsledare inom Veidekke anläggning kommer du till en början att få arbeta med tidiga skeden. Projekten kommer att variera i storlek, komplexitet och teknik med geografiskt fokus på Stockholmsområdet.

En bra förutsättning för att lyckas i rollen handlar om att vara trygg och självgående, kunna  bemöta människor och ha en fallenhet för att arbeta med individer. Veidekke värdesätter teamarbete högt där du tillsammans med dina kollegor har en uppmuntrande och positiv inställning till varandra. 

Låter det intressant? Kontakta vår kundansvarige Hevjin Tasci.

Kontraktsingenjör- Veidekke Anläggning Öst (Avbruten)

Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Företagskulturen kännetecknas av engagemang och involvering, vilket är grunden till företagets framgångsrecept. Som medarbetare har du även förmånen att bli delägare i företaget. Idag ägs ca 20% av bolaget av anställda, vilka ett av företagets största ägare.

Nu söker Veidekke en entreprenadingenjör/kontraktsingenjör med fokus på kontrakt, ekonomi och ledarskap. Du kommer att ansvara för ekonomistyrning och kontraktsstyrning i större projekt och behöver därför vara en stjärna på kontraktsgranskning samt kunna framställa krav gentemot kund. Din kompetenstyngd ska ligga i entreprenadjuridik, ekonomistyrning och ha förmåga att kunna leda.

Självklart ska du vara driven och målmedveten och därmed handlingskraftig. En tydlig kommunikatör och god pedagogisk förståelse för att få ditt team att jobba åt samma mål. Veidekke värdesätter teamarbete högt där du tillsammans med dina kollegor har en uppmuntrande och positiv inställning till varandra. I denna roll kommer du ha ett nära samarbete med projektchefer och blockchefer. 

En roll för dig som gillar utmaningen i att lyckas få betalt för det som faktiskt utförs och hitta möjligheter i kontrakten.

Låter det intressant? Kontakta vår kundansvarige Hevjin Tasci.

Erlandssons Bygg Öst- Platschef bygg (Tillsatt)

Kalkylator- JVAB (Tillsatt)

JVAB är det flexibla familjeföretaget med korta beslutsvägar och högt i tak – som kan ta de stora projekten. De jobbar hårt mot sin vision att bli Stockholms bästa anläggningsföretag.

I rollen som Kalkylator deltar du i anskaffningsarbetet genom att upprätta konkurrenskraftiga anbudsunderlag och har kunskap om marknadspriser och utvecklingen på marknaden. Du ansvarar för mängdberäkning, prissättning och beräkning av omkostnader. Du arbetar självständigt, skickar ut och tar emot förfrågningar och är med på startmöten av kalkylen.

Du bör ha jobbat som kalkylator i minst 1 år eller som entreprenadingenjör i några år. Som person är du duktig på att planera, organisera och arbetar på ett strukturerat, noggrant och kvalitetsmedvetet sätt. Är du ekonomiskt medveten, analytisk, teknisk och har ett driv så är detta en roll för dig.

Låter det intressant? Kontakta vår kundansvarige Hevjin Tasci.

Entreprenadingenjör- Ikano Bostad (Tillsatt)

Som entreprenadingenjör på Ikano Bostad får du en ledande roll i arbetet med planering och beredning av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Du blir en del av Ikano Bostad, som utvecklar gamla och nya stadsdelar och skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter.

Din uppgift blir att ge tekniskt-, administrativt- och ekonomiskt stöd i projekten. Du ansvar bland annat för ekonomisk uppföljning i projekten, identifiera ekonomiska avvikelser, genomför löpande kostnadsuppföljningar med UE, samt säkrar att arbetet sköts enligt kontrakt. Du är även delaktig vid upphandling av underentreprenörer samt material med tillhörande kontraktsadministration.

Du bör ha ett stort intresse för produktion av bostäder, en vana att jobba självständigt. Du driver dina frågor framåt och har helhetsfokus. Du är resultatorienterad, får saker gjorda och har struktur i ditt arbetssätt. Du är även en duktig kommunikatör och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Det är också viktigt att du är jordnära, nyfiken och att du trivs med att arbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv.

Låter det intressant? Kontakta vår kundansvarige Hevjin Tasci.

Arbetsledare- Ikano Bostad (Tillsatt)

Bli en del av Ikano Bostad där du får vara med och utveckla gamla och nya stadsdelar och skapa möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter.

Som Arbetsledare har du en ledande roll i det dagliga arbetet i produktionen. Rollen är omväxlande och utvecklande och du är en viktig teammedlem som tillsammans med dina kollegor bidra till framgångsrika projekt.

Som arbetsledare leder, styr och planerar du projekten mot ställda mål genom exempelvis arbetsberedningar, uppföljning av tidplaner, fördelning av resurser samt har nära kontakt med hantverkare. Som arbetsledare på Ikano Bostad är du den engagerade ledaren som trivs i sammanhang där det krävs det lilla extra vilket resulterar i att du får medarbetare och samarbetspartners att arbeta mot gemensamma mål. Du rapporterar till platschefen som också stödjer dig i ditt dagliga arbete.

Ikano Bostad erbjuder dig att bli en del av ett företag, där du får chansen att bidra till deras utveckling. Du får utmana gränser och påverka ditt dagliga arbete. Det och mycket mer gör du i en varm och öppen kultur där man lever sina värderingar samt arbetar hårt, långsiktigt och har kul. En arbetsmiljö där man skapar möjligheter och vågar utveckla – både sig själv och sättet man jobbar på.

Låter det intressant? Kontakta vår kundansvarige Hevjin Tasci.

Veidekke – Projektutvecklare inom anläggning i Stockholm (Avbruten)

Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag och kännetecknas av en stark företagskultur som tror på att engagemang och involvering är grunden för all framgång. 

Veidekke Anläggning stärker upp ett av sina team med en projektutvecklare som ska stötta arbetschefen i tidiga skeden. Som en viktig del av AC-teamet kommer projektutvecklaren att vara anläggningens representant i tidiga skeden. Detta innebär att analysera samt ta fram information för ett eller flera specifika projekt. Alltifrån prisindikation till analys av geoteknik och konstruktion till att föreslå möjliga arbetsutföranden. Vidare är projektutvecklaren ansvarig att leda konstruktörer och landskapsarkitekter för att ta fram bra lösningar och kalkylbara handlingar. En del kalkylarbete ingår även i rollen tillsammans med kalkylgruppen.  

För att lyckas i rollen behöver personen ha produktionsvanor inom mark, anläggning och/eller grundläggning i minst 5 år. Kan AMA och entreprenadjuridiken väl. Kan upprätta kalkyler och erfarenhet av projektering. God kommunikationsförmåga samt ha erfarenhet av förhandlingar är mycket positivt. Vidare behöver personen kunna tänka fler steg framåt i processer och kunna göra konsekvensanalyser.  

Du besitter kompetens från kalkyl inom mark och anläggning och har produktionserfarenhet av projekt av denna typ. Som person är du trygg i din kompetens och erfarenhet och är driven och strukturerad. Du är duktig på att kommunicera vilket ska bidra till att motparten har förståelse för varför denne ska använda teamet i sina projekt. Att vara öppen och ärlig i kommunikationen och ditt förhållningssätt är därför också ytterst relevant. Vidare så har du ett konsekvensanalytiskt tänk och kan se flera steg fram i processen.  

Låter det intressant? Kontakta vår affärsansvarig Reza Rad.  

Veidekke – Projektchef inom anläggning i Stockholm (Tillsatt)

Nu söker Veidekke en ny projektchef inom anläggning till större infrastrukturprojekt. Som projektchef har du ansvar för ett eller flera projekt. Projektchefen deltar vid anbudskedet och ger input till kalkyl och inköpsavdelningen. Vidare har projektchefen ansvar för budget och prognosarbete. För att lyckas i rollen behöver du ha genomfört, som platschef eller projektchef, minst två 150 miljoners projekt, varav minst en statlig beställare. Att ha erfarenhet av masshantering/massförflyttning är viktigt. Som projektchef kommer även program och applikationer såsom MAP vara en del av ditt arbetsredskap. Därför är datorvana en grundläggande del i det dagliga arbetet. Mycket meriterande med Betong Klass 1 & 2 men det är inget krav.   

Som person behöver du vara trygg i dig själv, stadig och lugn. Du är en ledare som får kollegorna att växa i sina roller. Ett coachande ledarskap är superviktigt. Du behöver vara öppen med att dela med dig av dina erfarenheter och kompetens. Du behöver ha ett långsiktigt ekonomiskt tänk, vara handlingskraftig och du kan fatta beslut samt stå för de beslut du har tagit oavsett utgång. 

På Veidekke kan du skapa dina egna förutsättningar i nya och kommande projekt. Du får vara involverad och tycka till i besluten och de strategier som teamet väljer att tillämpa vilket ger en frihet i arbetet.

Låter det intressant? Kontakta vår affärsansvarig Reza Rad.

JVAB – Platschef till Stockholm Norr (Tillsatt)

Vill du jobba på ett familjärt företag med gott rykte i branschen, som dessutom växer i bra takt med många intressanta projekt. På JVAB är du en i teamet där de värdesätter dig som människa.

JVAB söker en platschef som har en civil eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område eller lång erfarenhet av branschen. Du skall ha tidigare erfarenhet som Platschef inom mark och anläggning, vatten och avlopp. Goda ledaregenskaper och goda kunskaper av IT-hjälpmedel är meriterande. Låter det som en tjänst för dig får du gärna höra av dig till mig så berättar jag mer om rollen och företaget

Låter det intressant? Kontakta vår Kundansvarige Hevjin Tasci.

Ikano Bostad – Kalkylingenjör inom Bygg i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad söker en Kalkylingenjör med minst 5 års erfarenhet inom branschen varav 3 år inom kalkyl.

Du blir en del av Ikano Bostad, som utvecklar gamla och nya stadsdelar och skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter.

Arbetsuppgifterna innefattar tidiga kostnadsbedömningar, nyckeltalskalkyler, produktionskalkyler samt erfarenhetsåterföring från produktion till kommande projekt. I rollen har du ett nära samarbete med bostadsutveckling samt även våra pågående byggprojekt. Du rapporterar direkt till en av våra distriktschefer för Bostadsproduktion.

Som kalkylingenjör får du möjlighet att jobba direkt med affären, från ackvisition till färdig produktionskalkyl i byggskedet. Du ansvarar för ett antal projekt parallellt i olika skeden, där samtliga projekt är kopplade till Ikano Bostad.

Du kan förvänta dig en bra utvecklingskurva utefter dina ambitioner och mål hos Ikano. En prestigelöskultur där samarbete och tillsammans kommer först. Ikano äger hela byggprocessen vilket även bidrar till en helhetssyn och flexiblare processer.

Låter det intressant? Kontakta vår Kundansvarige Hevjin Tasci.

Ikano Bostad – Senior Kalkylingenjör inom mark och anläggning i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad söker en Senior Kalkylingenjör med minst 10 års erfarenhet av branschen och 3 års erfarenhet av rollen som kalkylator. I rollen som kalkylingenjör kommer du att ansvara för 5-15 projekt parallellt i olika skeden. Arbetsuppgifterna omfattas bland annat av att ansvara för kalkylen vad gäller grundläggning: spånt, pålning och grundförstärkning. Att vara i affärsprocessen är en självklar del av arbetet. För att trivas i rollen och kunna hantera de utmaningar som kontinuerligt uppstår behöver du vara trygg i din kompetens och ha ett mindset som innebär att kavla upp ärmarna och hugga i där det behövs. Att ha ett analytiskt tänk och ha modet att fatta beslut istället för att avvakta är minst lika viktigt.

Låter det intressant? Kontakta vår Kundansvarige Hevjin Tasci.

Einar Mattsson – Entreprenadingenjör i Stockholm (Tillsatt)

Einar Mattsson är ett familjärt företag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Innovation, hållbarhet och ett personligt bemötande genomsyrar organisationen och är en väsentlig del mot Einar Mattssons långsiktiga mål.

Nu söker Einar Mattsson en entreprenadingenjör som först kommer att ingå i ett ombyggnadsprojekt för att sedan gå över till ett nyproduktionsprojekt.

I rollen som entreprenadingenjör stöttar du platschefen för att driva projektet med rätt ekonomi, tid och kvalitet. Du ska också verka för att organisationen arbetar i enlighet med beslutande processer. Dina arbetsuppgifter är varierande där det bland annat ingår att:

– Delta i framtagande av produktionsbudget och kontoplan
– Stötta arbetsledare i arbetet med månadsprognos
– Stötta vid framtagande av månatliga slutkostnadsprognoser
– Hantera avvikelser (både externa och interna)
– Löpande säkerställa att avtalade miljöbyggnadskrav uppfylls och stötta platschefen i framtagande och revidering av projektets miljöplan
– Ansvara för att rätt handlingar och PM på projektet och stötta platsledningen i att jobba i det gemensamma arbetssättet
– Aktivt arbetade med förbättringar i projektet

Du som söker tjänsten har kunskap när det gäller projektekonomi, prognosarbete och adminstration kring KMA samt att du har genomfört minst ett stort nyproduktionsprojekt av bostäder. Som person är du kommunikativ, lugn och noggrann. Eftersom att rollen kräver mycket dokumentation och hantering av siffror så är det viktigt att du hellre tar dig tid för att få jobbet gjort på ett noggrant sätt, än att hasta igenom det. Personen bör även vilja vara en del av en gemenskap och ha ett proaktivt mindset.

Låter det intressant? Kontakta vår Kundansvarige Hevjin Tasci.

Consto – Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Rollen som platschef på Consto Öst bjuder på utmanande projekt inom nyproduktion bostäder samt kommersiella lokaler. Consto är en dynamisk och växande organisation där stort utrymme för utveckling erbjuds

Du kommer att börja med ett stort projekt där 500 nya lägenheter ska byggas. Tycker man om utmaningar är detta rätt projekt att ta sig an då bygget ligger precis vid vattnet där logistiken behöver lösas på ett innovativt sätt.

Du bör ha bra erfarenhet av större nyproduktionsprojekt bostäder, minst ha drivit ett 150 miljoners projekt från start till avslut. Vidare bör du ha koll på tidplaner, ekonomi och logistik.

Som person behöver du vara bestämd, beslutsam och kunna planera då detta är ett stort och komplext projekt. Du bör även vara bekväm och öppen för förändring då Consto är en organisation som expanderar.

Låter det intressant? Kontakta vår Kundansvarige Hevjin Tasci.

Ikano Bostad- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

Bukowskis- Ruby-utvecklare i Stockholm (Tillsatt)

Sh bygg och anläggning- Platschef i Uppsala (Tillsatt)

Wästbygg- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

JSB- Platschef i Växjö (Tillsatt)

Ikano Bostad- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

Episerver- Senior Director i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Entreprenadingenjör i Stockholm (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Platschef i Halland (Tillsatt)

JSB- Arbetsledare i Hässleholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Projektchef i Uppsala (Tillsatt)

Signalisten- Förvaltningsadministratör i Stockholm (Tillsatt)

Serneke- Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Projekteringsledare i Huskvarna (Tillsatt)

Ikano Bostad- Arbetschef i Stockholm (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Platschef i Varberg (Tillsatt)

Episerver- Teknisk projektledare i Stockholm/internationellt (Tillsatt)

JSB- Platschef i Malmö (Tillsatt)

Svevia- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

Ramböll- Enhetschef Bro i Stockholm (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Kalkylator i Halmstad (Tillsatt)

Hembla- Biträdande regionchef i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Arbetsmiljöingenjör i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Kvalitetsingenjör i Stockholm (Tillsatt)

JSB- Projektledare i Kristianstad (Tillsatt)

JVAB- Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Episerver- Technical Trainer i Stockholm (Tillsatt)

Svevia- Regioncontroller i Stockholm (Tillsatt)

Wallenstam- Kundförvaltare i Stockholm (Tillsatt)

Hembla- Områdeschef i Södertälje (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Entreprenadingenjör i Halland (Tillsatt)

Serneke- Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Kalkylingenjör i Stockholm (Tillsatt)

Intendia Group- Teknisk projektledare i Stockholm (Tillsatt)

Serneke- Inköpsansvarig region syd (Tillsatt)

Sats- Byggprojektledare i Stockholm (Tillsatt)

Referenser
Roger Tell

Senior Technical Project Manager

EpiServer

För min del var det en ganska lång process, eftersom att jag aktivt inte sökte något arbete då. Intresset fanns dock där och det var därför bra för min del att jag fick fundera i den takt jag ville. Jag kände mig trygg under hela processen och kunde hela tiden ställa de frågor jag hade till Linkz och hade ständig kontakt med Annika på EpiServer. Jag kunde hela tiden vara öppen och transparent med hur mina tankegångar gick, dessutom fick jag möjligheten att tala med personer som var anställda på EpiServer för att höra deras upplevelse av att arbeta där. Vi kunde sköta dialogerna på distans på ett bra sätt, då detta var ett arbete i Stockholm och jag befann mig inte där under tiden. Jag arbetade på en plats där jag trivdes och hade varit länge så det var viktigt för mig att känslan skulle vara bra hos mig, min gamla arbetsgivare och min nya arbetsgivare – vilket Linkz hela tiden visade stor ödmjukhet inför. Så det var en positiv feeling genom hela processen och jag är fortfarande väldigt nöjd över att vara en del av EpiServer.

Ett urval av våra kunder

Missa aldrig det senaste från oss –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Registrera dig