s

Ett möte med oss handlar utöver ett karriärsteg även om en möjlighet för dig att få nya perspektiv i ditt yrkesliv.
Vi lyssnar, stöttar och hjälper dig med dina mål.

Timingen i valet av ditt nästa karriärsteg ska kännas naturligt och förväntansfullt.

Karriärmöjligheter

Hoivatilat - Projektledare Samhällsfastigheter Stockholm

Vill du arbeta i ett fastighetsbolag i absolut framkant när det gäller aktivt och ansvarsfullt ägande med samhällsnytta i fokus, ska du fortsätta läsa det här.

Om oss

Hoivatilat är ett modernt fastighetsbolag med starka internationella ägare. Bolaget grundades 2008 i Finland och etablerades på den svenska marknaden 2018. Hoivatilat planerar, utvecklar, bygger och är långsiktiga ägare av samhällsfastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Alltid med siktet inställt mot framtiden, med en professionell lyhördhet och våra kunders önskemål i fokus

Vi är Hoivatilat – Vi skapar Hus med hjärta.

Vår svenska verksamhet har sedan etableringen växt kraftigt genom egenutvecklade projekt och förvärv. Därför letar vi efter en professionell och driven person som, liksom vi andra i teamet, tycker det är viktigt att låta hjärtat ta plats när man planerar, projekterar, bygger och äger fastigheter.

Är du ett fastighetsproffs som:

– Vill skapa mervärde för såväl kund som ägare och samhället i stort.

– Drivs av resultat och är handlingskraftig.

– Vill tänka stort, utmana invanda mönster och ser du positivt på framtiden.

– Har hjärtat på rätta stället.

I så fall är vårt erbjudande till dig en position som kräver ansvar, handling, mod och professionalism.

Din roll som projektledare:

För att kunna lyckas i rollen som projektledare på Hoivatilat behöver du kunna kombinera dina affärsmässiga färdigheter med kompetens inom byggteknik. Du kommer i huvudsak att arbeta med följande områden:

– Ansvarar för planering, upphandling (entreprenadkontrakt) och genomförande av byggnation.

– Ansvarar för budget och ekonomi i genomförandefasen med löpande rapportering och uppföljning.

– Ansvarar för framtagande av

– Ansvarar för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt i uppföljningsfasen.

– Delaktig i framtagandet av beslutsunderlag (projektbudget).

– Ansvarar för bygglov och relevanta myndighetstillstånd.

– Tomtackvision

Som projektledare ansvarar du också för strategiska frågor inom förvaltningen:

– Övergripande ansvar för förvaltningen såsom styrdokument, budgetering och underhållsplanering

– Framtagande av förvaltningsplan samt bevakande av garantifrågor.

Vi förväntar oss att du besitter följande kompetens eller erfarenhet:

– Har genomfört flertalet större projekt från ax till limpa inom samhällsfastigheter, bostäder och kommersiellt.

– Besitter kompetens och har djup kunskap inom PBL, AB/ABT samt tekniska branschstandarder och regelverk.

– Har gedigen erfarenhet av projektledning som beställare.

– Högskola eller motsvarande utbildning, till exempel civilingenjör eller civilekonom

– Tjänstens beskaffenhet kräver att du har körkort och behöver kunna resa i tjänst.

– Behärska svenska och engelska väl i tal och skrift.

SBB - Fastighetsförvaltare Samhällsfastigheter Stockholm

Ikano Bostad - Installationssamordnare Stockholm

Om tjänsten

Som installationssamordnare har du det övergripande ansvaret för att samordna installationerna i Ikanos bostads- och hyresrättsprojekt. Du deltar från tidiga skeden till slutförd garantibesiktning. Du medverkar i projektering, installationsupphandlingar, tidsplanering, produktion och besiktningar. Som installationssamordnare ansvarar du för kontakter med nätägare och samordningen med installatörer och leverantörer. Du medverkar även vid uppföljning av installatörernas egenkontroll och provningar, kontroll av utförande på plats, samt samordnad provning och eventuella åtgärder inför slutbesiktning.

Internt samarbetar du med bostadsutveckling, projektering, inköp och produktion. Externt med bland annat extern projektering, entreprenörer och nätägare.

Vårt erbjudande

Hos oss får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. På Ikano Bostad har vi en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra, inspirerar varandra och sätter stort fokus på att leva våra värderingar. Vi arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre!

Är du rätt för Ikano?

Vi ser att du har teknisk utbildning inom installationsteknik med inriktning mot el, vent, VS eller styr och regler med minst 5 års arbetslivserfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen. Du har erfarenhet av roller inom produktion, installationsprojektering och installationssamordning. Du är väl uppdaterad och informerad om gällande lagkrav, regler och rekommendationer rörande installationer i bostadshus samt har god kunskap om aktuella priser på installationsmarknaden.

Vi utgår från att du har god datorvana och är van att hantera något projektstyrningssystem. För att trivas i rollen har du en affärsmässig sida och god förståelse för hur byggnadsutformningen påverkar totalkostnaden i ett projekt, samt drift och underhåll av den färdigställda byggnaden.

Körkort är ett krav för tjänsten då resor inom Stockholm med omnejd kan förekomma.

Vi vill gärna ha en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar företaget med avseende på jämställdhet och mångfald. För oss är dina personliga egenskaper viktiga.

Castellum AB - Projektledare Lager & logistik region Öresund

Inledning

I rollbeskrivningen beskrivs rollens övergripande syfte, ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter samt kompetenser. Rollen influeras också av Castellumandan, dvs det som ”sitter i väggarna” hos oss på Castellum och som påverkar hur vi är mot kunder, mot varandra och mot omvärlden. Castellumandan kan sammanfattas i fyra P:n. Vi är Personliga, Passionerade, Proaktiva och Pålitliga.

Övergripande syfte med rollen

Säkerställa framgångsrikt projektgenomförande med ansvar för att planera, upphandla och leda utveckling och byggnation av lager- och logistikprojekt inkl. stöttning i projektuthyrning.

Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter

Projekt

Delaktig i att utvärdera möjliga projektidéer och konceptframtagande

Ansvarig för planering, upphandling och genomförande av utveckling och byggnation

Ansvarig för arbetet med förfrågningsunderlag samt utvärdering o upphandling av konsulter, leverantörer och entreprenörer

Ansvarig för att styra och leda konsulter och entreprenörer genom projekten och säkerställa att alla deltagare arbetar mot gemensamt mål

I genomförandeskedet leda arbetet med att projektet drivs på ett affärsmässigt och professionellt sätt i enlighet med tidplan, kvalitetsmål och budget

Ansvar för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt

Delaktig i att upprätta underlag för investeringsbeslut.

Säkerställa överlämnande av genomfört projekt till Förvaltning, samt bevaka garantifrågor i uppföljningsfasen.

Driva samordning och nära samarbete med övriga interna funktioner som uthyrning och förvaltning

Hyresgäst

Upprätta kalkylunderlag, tekniska beskrivningar mm och bistå uthyrning och förvaltning i uthyrningsprocessen.

Bevaka och hantera hyresgästers intresse och kravställning i genomförandeskedet

Myndighet

Säkerställa att nödvändiga myndighetstillstånd är på plats för relevanta faser

Rapportering

Styra, följa upp och rapportera projektet inklusive ekonomi, framdrift, risker o möjligheter och arbetsmiljö

Utbildning, erfarenhet och kunskap

Erfarenhet från projektledning och projektgenomförande av projekt i byggherrerollen, gärna lager och logistikprojekt

Erfarenhet från upphandling av konsulter och entreprenörer

Erfarenhet av affärsmässiga frågeställningar kopplat till byggprojekt.

Gedigen byggteknisk kompetens.

Stor vana av upphandlingar.

Meriterande med operativ erfarenhet från byggproduktion.

Svenska och engelska i tal och skrift.

Framgångsfaktorer och förmågor

Vara ”spindeln i nätet” och med projektet i centrum samverka med interna och externa intressenter

Ledaregenskaper som involverar och inkluderar med fokus på samverkan och samarbete

Kan stå upp när det blåser och klarar av att fatta svåra beslut i komplexa situationer

Proaktiv och drivande

Strukturerad och ordningsam med respekt för interna rutiner och processer

Övrigt

Körkort.

Meriterande med brett kontaktnät bland entreprenörer och konsulter.

Castellum AB - Projektledare Lager & logistik region Väst

Inledning

I rollbeskrivningen beskrivs rollens övergripande syfte, ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter samt kompetenser. Rollen influeras också av Castellumandan, dvs det som ”sitter i väggarna” hos oss på Castellum och som påverkar hur vi är mot kunder, mot varandra och mot omvärlden. Castellumandan kan sammanfattas i fyra P:n. Vi är Personliga, Passionerade, Proaktiva och Pålitliga.

Övergripande syfte med rollen

Säkerställa framgångsrikt projektgenomförande med ansvar för att planera, upphandla och leda utveckling och byggnation av lager- och logistikprojekt inkl. stöttning i projektuthyrning.

Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter

Projekt

Delaktig i att utvärdera möjliga projektidéer och konceptframtagande

Ansvarig för planering, upphandling och genomförande av utveckling och byggnation

Ansvarig för arbetet med förfrågningsunderlag samt utvärdering o upphandling av konsulter, leverantörer och entreprenörer

Ansvarig för att styra och leda konsulter och entreprenörer genom projekten och säkerställa att alla deltagare arbetar mot gemensamt mål

I genomförandeskedet leda arbetet med att projektet drivs på ett affärsmässigt och professionellt sätt i enlighet med tidplan, kvalitetsmål och budget

Ansvar för arbetsmiljöarbetet i byggprojekt

Delaktig i att upprätta underlag för investeringsbeslut.

Säkerställa överlämnande av genomfört projekt till Förvaltning, samt bevaka garantifrågor i uppföljningsfasen.

Driva samordning och nära samarbete med övriga interna funktioner som uthyrning och förvaltning

Hyresgäst

Upprätta kalkylunderlag, tekniska beskrivningar mm och bistå uthyrning och förvaltning i uthyrningsprocessen.

Bevaka och hantera hyresgästers intresse och kravställning i genomförandeskedet

Myndighet

Säkerställa att nödvändiga myndighetstillstånd är på plats för relevanta faser

Rapportering

Styra, följa upp och rapportera projektet inklusive ekonomi, framdrift, risker o möjligheter och arbetsmiljö

Utbildning, erfarenhet och kunskap

Erfarenhet från projektledning och projektgenomförande av projekt i byggherrerollen, gärna lager och logistikprojekt

Erfarenhet från upphandling av konsulter och entreprenörer

Erfarenhet av affärsmässiga frågeställningar kopplat till byggprojekt.

Gedigen byggteknisk kompetens.

Stor vana av upphandlingar.

Meriterande med operativ erfarenhet från byggproduktion.

Svenska och engelska i tal och skrift.

Framgångsfaktorer och förmågor

Vara ”spindeln i nätet” och med projektet i centrum samverka med interna och externa intressenter

Ledaregenskaper som involverar och inkluderar med fokus på samverkan och samarbete

Kan stå upp när det blåser och klarar av att fatta svåra beslut i komplexa situationer

Proaktiv och drivande

Strukturerad och ordningsam med respekt för interna rutiner och processer

Övrigt

Körkort.

Meriterande med brett kontaktnät bland entreprenörer och konsulter.

ETNetwork/Kwick/Smartcard - Affärsutvecklare/Partner Manager Stockholm

Primär Fastighetsförvaltning - Arbetsledande projektledare inom Telecom Stockholm (Avbruten)

SBB - Teknisk förvaltare Samhällsfastigheter Stockholm (Tillsatt)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete.

Genom SBB:s stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Läs mer om vår verksamhet på www.sbbnorden.se.  

SBB söker en Teknisk förvaltare inom Samhällsfastigheter till Region Stockholm

Vill du arbeta på ett expansivt och framåtriktat fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på över 100 miljarder?

SBB fortsätter att växa och behöver utöka organisationen med en teknisk förvaltare med kompetens inom energioptimering till samhällsfastighetsteamet i Stockholm, Nacka. Verksamheten präglas av ett teamwork, högt tempo och ett stort engagemang.

Ledarskapet i teamet beskrivs som coachande, lyhört, lättsamt och närvarande. Kulturen i teamet kännetecknas av prestigelöshet, hög nivå av samarbete och samverkan samt goda relationer. 

Dina arbetsuppgifter består bland annat av

– Analys och uppföljning av energiförbrukningen samt föreslå energisparande åtgärder och upprättande av energisparprogram

– Upphandla/inköp av leverantörer

– Föreslå tekniska investering

– Drift- och energioptimering

Din bakgrund och person

– Minst 5 års branscherfarenhet inom både drift och teknisk förvaltning

– Arbetat med energifrågor samt energioptimering

– Erfarenhet av drift eller teknisk förvaltning av kontors, handels eller retailfastigheter.

– Eftergymnasial utbildning, civil- eller högskoleingenjör, alternativt YH-utbildning inom teknisk förvaltning

– Meriterande om du erfarenhet av drift och teknisk förvaltning av samhällsfastigheter samt äldre fastigheter.

Som person förväntas du vara affärsmässig, driven samt prestigelös och trivs med ett omväxlande arbete i ett expansivt företag. Vi ser gärna att du brinner för energifrågor och triggas positivt av att vara en del av ett företag som har högt uppsatta mål vad gäller hållbarhet inom klimat och miljö. Här kan du läsa SBB:s hållbarhetsvision 2030 https://corporate.sbbnorden.se/sv/hallbarhet/

Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

B-körkort är ett krav.

Din ansökan

I denna rekrytering samarbetar SBB med Linkz. Vi ser fram emot din ansökan tillsammans med CV så snart som möjligt, dock senast den 30 november 2021.

Ikano Bostad - Projektledare Stockholm (Paus)

Som projektledare hos oss får du ett totalansvar för projekt som drivs för att skapa välplanerade hem att bo i. Du blir en del av Ikano Bostad, som utvecklar gamla och nya stadsdelar och skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter. I våra jobb utgår vi från olika perspektiv, en naturlig nyfikenhet och fokus på långsiktighet – och kan därför ge dig unika möjligheter till större ansvar och framtida utvecklingsmöjligheter.

Om tjänsten 

Som vår projektledare får du ett operativt och övergripande ansvar för att utforma och genomföra projekt. Du får ansvar för hela byggnadsprojekts genomförande. Du kommer bl.a. att:

– Leda projektgrupp och konsulter

– Inrätta avtal som behövs för fullföljande av de olika projekten

– Upprätta och följa upp tidplaner/kalkyler/prognoser samt marknads-, kund- och konkurrentanalyser

Vårt erbjudande

Hos oss får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. På Ikano Bostad har vi en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra, inspirerar varandra och sätter stort fokus på att leva våra värderingar. Vi arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre!

Är du rätt för Ikano Bostad?

Vi söker en person med följande kompetenser och erfarenheter:

– Högskoleutbildning med byggteknisk, arkitektonisk eller motsvarande inriktning

– Flera års erfarenhet som projektledare inom bygg- och fastighetsbranschen

– Erfarenhet från projektutveckling

– Du har körkort och tillgång till bil

Vi vill gärna ha en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar företaget med avseende på jämställdhet och mångfald. För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Därför behöver du vara driven samt lösningsfokuserad och kundorienterad. Det är också viktigt att du är jordnära, nyfiken och att du trivs med att arbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv. Om du även skulle beskriva dig som en naturlig ledare som trivs med att motivera andra, då kan det vara dig vi söker.

Ikano Bostad - Projektchef Stockholm (Tillsatt)

Som projektledare hos oss får du ett totalansvar för projekt som drivs för att skapa välplanerade hem att bo i. Du blir en del av Ikano Bostad, som utvecklar gamla och nya stadsdelar och skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter. I våra jobb utgår vi från olika perspektiv, en naturlig nyfikenhet och fokus på långsiktighet – och kan därför ge dig unika möjligheter till större ansvar och framtida utvecklingsmöjligheter.

Om tjänsten 

Som vår projektledare får du ett operativt och övergripande ansvar för att utforma och genomföra projekt. Du får ansvar för hela byggnadsprojekts genomförande. Du kommer bl.a. att:

– Leda projektgrupp och konsulter

– Inrätta avtal som behövs för fullföljande av de olika projekten

– Upprätta och följa upp tidplaner/kalkyler/prognoser samt marknads-, kund- och konkurrentanalyser

Vårt erbjudande

Hos oss får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. På Ikano Bostad har vi en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra, inspirerar varandra och sätter stort fokus på att leva våra värderingar. Vi arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre!

Är du rätt för Ikano Bostad?

Vi söker en person med följande kompetenser och erfarenheter:

– Högskoleutbildning med byggteknisk, arkitektonisk eller motsvarande inriktning

– Flera års erfarenhet som projektledare inom bygg- och fastighetsbranschen

– Erfarenhet från projektutveckling

– Du har körkort och tillgång till bil

Vi vill gärna ha en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar företaget med avseende på jämställdhet och mångfald. För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Därför behöver du vara driven samt lösningsfokuserad och kundorienterad. Det är också viktigt att du är jordnära, nyfiken och att du trivs med att arbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv. Om du även skulle beskriva dig som en naturlig ledare som trivs med att motivera andra, då kan det vara dig vi söker.

Ikano Bostad - Arbetschef Malmö (Tillsatt)

Konsultuppdrag - Arbetsledare/produktionsledare nyproduktion Norrtälje (tillsatt)

– Start senast 1 november 2021

– Pågår till sommaren 2022

– Heltid

Formpipe - 2 .Netutvecklare Stockholm (Paus)

Formpipe är ett lila mjukvarubolag. Vi erbjuder intelligenta mjukvarulösningar till organisationer som räknar data som en av sina viktigaste tillgångar och som ständigt måste utveckla och anpassa sig till den digital världen. Under 30 år har vi utvecklat marknadsledande programvaror som ger rätt information, i rätt sammanhang, vid rätt tidpunkt, till rätt personer.

Vi gör det komplexa enkelt. Vi ger mervärde till samhället genom att effektivisera informationstunga affärsprocesser. Våra kunder får några av de absolut bästa och mest framtidssäkra programvarulösningarna. Men det som verkligen gör skillnaden är våra starka och nära relationer med våra kunder. Vi förstår våra kunder och vi vet att vi är starkare tillsammans. 

Vi kallar oss ett lila företag. Men vad betyder det att vara lila?

Att vara lila innebär att vi är en mix av den lugna, stabila blå, kryddat med den sprudlande energin från den röda. Vi är värdedrivna, passionerade och stolta över att vara lila.

Att arbeta på Formpipe är något speciellt. Vissa kanske till och med säger att det är unikt. Vi lockar de bästa människorna, som är professionella, som tar ägandeskap och går all-in. Varje gång. Varje dag. Som företag stöttar vi varandra, vi är respektfulla mot varandra och vi har kul tillsammans. Alltid som ett team. Vi är lila. Vi är Formpipe.

 

Vi erbjuder dig:

– Önskar du en gedigen introduktion av företaget och rollen?

– Vill du komma till ett härligt gäng som har kul på jobbet med ett stort driv att utvecklas och leverera i projekten?

– Är utveckling en viktig grundsten både i karriären samt trivseln på en arbetsplats för dig?

– Vill du arbeta på ett produktbolag med en konsulterande approach?

Ja, ja, ja och ja! Då är vi rätt match för varandra.

 

Vår techstack och rollens arbetsuppgifter:

Våra systemutvecklare i Leveransteamet arbetar med mycket komplexa produkter som kräver tålamod och viljan att lära sig. Till din hjälp har du kompetenta kollegor som både stöttar och coachar dig under introduktionen.

Våra produkter är kodade i C-sharp 8 med .Net 4.8. Vidare arbetar vi med Javascript och biblioteket jQuery. Då våra produkter hanterar mycket data därför är SQL ett självklart databasverktyg för oss.

Meriterande, ej krav, är om du har erfarenhet av drift av Windows server och MySQL. Även ASP.net är meriterande eftersom en av våra produkter, W3D3, är utvecklad i detta programmeringsspråk.

I din roll som systemutvecklare till Leveransteamet kommer du att arbeta med lättare integrationer, migrering av data och implementeringar. Rollens fördelning vad gäller förvaltning och nyutveckling är 80/20.

Vi tror du att du har:

– Mellan 1-3 års erfarenhet av utveckling inom C-sharp och .Net,

– 1 års erfarenhet inom Javascript och jQuery samt SQL

– Universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap, alternativt YH-utbildning med inriktning .Net/C-sharp

– Erfarenhet av att arbeta inom kundorienterade företag i rollen som systemutvecklare, alternativt att du har erfarenheten med dig sedan tidigare i karriären. 

ÖVRIG INFORMATION

Placering: Stockholm/Linköping

Start: Tillträde enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid, tillsvidare med sex månaders provanställning

Ikano Bostad - Ackvisitör Samhällsfastigheter Stockholm (Tillsatt)

Vill du ha ett arbete som kombinerar affärer och idérikedom? Vi erbjuder dig en stimulerande och kreativ roll som ackvisitör inom Vårdboende. Du blir en del av Ikano Bostad, som utvecklar gamla och nya stadsdelar och skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter. I våra jobb utgår vi från olika perspektiv, en naturlig nyfikenhet och fokus på långsiktighet – och kan därför ge dig unika möjligheter till större ansvar och framtida utvecklingsmöjligheter.

Om tjänsten                                                        

Du ingår i enheten Fastigheter som både utvecklar och förvaltar vårdboenden och hyresbostäder. I rollen som ackvisitör ansvarar du för förvärv av mark, fastigheter och byggrätter. Du kartlägger marknaden för att hitta möjliga förvärv, gör marknadsanalyser, utformar idéer, förhandlar och genomför affärer. Du söker aktivt upp och utvecklar långsiktiga relationer med kommuner, operatörer, fastighetsbolag, markägare och övriga beslutsfattare. I rollen ingår det att ständigt utveckla och förvalta vår byggrättsportfölj med fokus på fastigheter som vi själva ska äga och förvalta. Allt detta gör du i nära samarbete med övriga ackvisitörer, projektutvecklare och många andra inom Ikano Bostad.

Vårt erbjudande

Hos oss får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. På Ikano Bostad har vi en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra, inspirerar varandra och sätter stort fokus på att leva våra värderingar. Vi arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre!

Är du rätt för Ikano Bostad?

Vi söker en person med följande kompetenser och erfarenheter:

– Högskoleutbildning med arkitekt-/ byggteknisk inriktning eller motsvarande, alternativt gymnasieutbildning kombinerad med minst 12 års arbetslivserfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen

– Minst 5 års erfarenhet av utveckling av samhällsfastigheter/ vårdboenden

– Bred erfarenhet av projektutveckling och affärsutveckling

– God kunskap om fastighetsmarknaden, dess mekanismer och utveckling

– Kunskap om fastighetsekonomi, finansiering, fastighetsjuridik, bygglagstiftning och exploateringsfrågor

– Kunskap om PBL och exploateringsfrågor

– Kunskap om Miljöbalken

– Förhandlingsvana

– Ett upparbetat kontaktnät i branschen

– God kunskap om de kommunala processerna och arbetsmetoderna inom plan- och exploateringskontor samt goda kontakter inom kommuner och landsting

Som person är du analytisk, driven och kreativ. Du är en naturlig relationsbyggare som har förmågan att skapa och bibehålla goda och långsiktiga relationer. Du har en vilja att med glädje och entusiasm hitta affärsmöjligheter och skapa nya vårdboenden. Du är en duktig kommunikatör och har lätt för att samarbeta med kollegor och samarbetspartners. För att trivas i rollen krävs det att du självständigt kan lägga upp, planera, samordna och utföra arbetet i enlighet med uppsatta mål och företagets rutiner och krav.

Vi vill gärna ha en mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar företaget med avseende på jämställdhet och mångfald. För oss är dina personliga egenskaper viktiga.

Ikano Bostad - 2 Distriktinköpare Stockholm (Tillsatt)

Du blir en del av Ikano Bostad, som utvecklar gamla och nya stadsdelar och skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter. I våra jobb utgår vi från olika perspektiv, en naturlig nyfikenhet och fokus på långsiktighet – och kan därför ge dig unika möjligheter till större ansvar och framtida utvecklingsmöjligheter. Tillsammans kan vi åstadkomma något stort.

Om tjänsten

Som Distriktsinköpare ansvarar du för att Distriktets inköpsarbete bedrivs enligt företagets policy, riktlinjer och processer. Du genomför de inköp du ansvarar för i projektet och stöttar Distriktet i frågor om inköp.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

– Genomföra projektupphandlingar samt visst arbete med regionala ramavtal

– Utveckla och förbättra inköpsprocessen, rutiner och mallar

– Uppföra inköpsplan i projekten

– Vara delaktig i tvärfunktionella inköpsgrupper

– Medverka till erfarenhetsåterföring

Vårt erbjudande

Hos oss får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. På Ikano Bostad har vi en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra, inspirerar varandra och sätter stort fokus på att leva våra värderingar. Vi arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre!

Är du rätt för Ikano?

Vi söker dig med:

– Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande arbetslivserfarenhet

– Minst 3 års erfarenhet av inköpsarbete

– Branscherfarenhet

– Goda kunskaper inom entreprenadjuridik

– God förhandlingsvana

För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Därför behöver du vara driven, handlingskraftig och en relationsbyggare. Du har god affärsmässighet och är kostnadsmedveten. Det är också viktigt att du är jordnära, nyfiken och att du trivs med att arbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv.

Signalisten - Upphandlare Stockholm (Tillsatt)

Nu söker vi dig som är en erfaren upphandlare och som kan entreprenadupphandling.

Din tjänst som upphandlare hos oss kommer att ingå i vår centrala avdelning Staben, där även tre ytterligare upphandlare ingår. Utöver upphandling ingår HR, Lön, IT, arkiv, GDPR, kvalitets- och hållbarhetsfrågor i Staben. Du kommer att rapportera till Stabschef.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• I samarbete med avtalsägare sätta krav och ramar för att uppnå en så optimal och affärsmässig upphandling som möjligt. I detta ingår även att hantera processen för eventuella överprövningar (med stöd av jurist)
• Upphandling av projekt, avtal och konsulter inom allt som vår verksamhet behöver (det kan vara allt från entreprenadupphandling till ny IT-leverantör och friskvård).
• Du kommer även att utgöra ett specialiststöd till organisationen inom upphandling och direktupphandlingsfrågor.
• I samarbete med de andra upphandlarna ska du även se till att upphandlingsprocessen, styrdokument och rutiner revideras löpande.
• Vi arbetar i E-avrop för att genomföra upphandlingar och i Evolution för dokumenthantering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
• För tjänsten relevant eftergymnasial utbildning, gärna akademisk
• Erfarenhet av att självständigt genomföra upphandlingar enligt LOU
• Minst 5 års erfarenhet från roll som upphandlare i offentlig sektor
• Dokumenterad erfarenhet av entreprenadupphandlingar.
• Erfarenhet av något upphandlingsverktyg

Du har även goda kunskaper i Office-paketet (främst MS 365) samt erfarenhet av och är trygg med att arbeta i digitala system. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara målmedveten och kan på ett bra sätt planera och organisera ditt arbete. Du slutför det som påbörjats och håller deadlines. Vidare trivs du att arbeta i en roll där du samarbetar med andra och fokuserar mot ett gemensamt mål. Vi tror att du är lösningsorienterad och snabbt hittar lösningar på uppkomna problem. Därutöver förmåga att arbeta självständigt, såväl som i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bjerking - Teamledare Trä Stockholm/Uppsala (Tillsatt)

Som medarbetare på Bjerking äger du framtiden till din egen utveckling, men också en del av företaget. Med omtanke som ledstjärna skapar vi hållbara lösningar för en bättre morgondag. Till vårt team inom Träbyggnad söker vi nu teamledare som vill vara med och göra skillnad på riktigt. 

Om tjänsten

Bjerking har lång tradition inom träbyggnad. I mer än 30 år har vi varit ett ledande konsultbolag på området, deltagit i forskningsprojekt och tagit fram handböcker som används av branschen. Under de senaste åren har byggande med trä ökat. Några av anledningarna till detta är stora klimatvinster, nya samverkansformer, flera marknadsaktörer och inte minst vacker träarkitektur. 

Inom konstruktion på Bjerking har vi ett separat team som arbetar uteslutande med uppdrag inom träbyggnad. Med våra 12 medarbetare är vi bland de största träkonsulterna i landet och vi fortsätter att växa. Vår nuvarande teamledare har valt att fokusera på sin uppdragsledarroll och det är här du kommer in!

Som teamledare söker vi dig som trivs med att leda, stötta, motivera och coacha kollegor samtidigt som du själv vill fortsätta att jobba i uppdrag. Du är underställd enhetschef, som också är den som har det övergripande personalansvaret för medarbetarna på hela enheten. I dina arbetsuppgifter ingår i huvudsak resursplanering, genomförande av utvecklings- och lönesamtal, att medverka vid genomförandet av rekryteringar, att hålla ihop och prioritera anbuds- och marknadsarbete för teamet samt att tillsammans med övriga teamledare bidra i det enhetsövergripande arbetet med budget, prognoser, handlingsplan, affärsplan och strategi.

Den tid som du inte lägger på uppgifter som teamledare fungerar du som uppdragsledare och granskare samt leder vårt utvecklingsarbete inom tjänsteområdet. Som uppdragsledare deltar du även aktivt i arbetet med planering och genomförande av konsultuppdrag och ständiga förbättringar.

Dina kvalifikationer

Som teamledare söker vi dig som har relevant utbildning på högskolenivå (civilingenjörsutbildning är meriterande) med ca 15 års erfarenhet av rollen som uppdragsledare inom husbyggnation. Vi ser det också som mycket positivt om du har tidigare ledarerfarenhet. Det är också viktigt att du har ett etablerat kontaktnät inom byggbranschen i storstadsregionen.

I rollen som uppdragsledare har du följande egenskaper:

– Erfarenhet av träbyggnation är meriterande.

– God erfarenhet av byggtekniska detaljer och byggfysik. 

– Goda kunskaper inom statiska beräkningar är meriterande. 

– 3D projektering i Revit/Tekla är meriterande, men inte ett krav.

– Tidigare erfarenhet av dimensionering av träkonstruktioner är meriterande, men inget krav.

Du har ett positivt förhållningssätt och är bra på att coacha medarbetare. Du är också mål- och resultatorienterad med förmåga att på ett tydligt och handlingskraftigt sätt formulera och följa upp satta mål. Du har en personlig mognad, hög integritet och har ett helhetstänk.

SBB - Projektchef samhällsfastigheter Stockholm (Tillsatt)

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete.

Genom SBB:s stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Läs mer om vår verksamhet på www.sbbnorden.se.  

Vill du arbeta på ett expansivt och framåtriktat fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på över 100 miljarder?

SBB fortsätter att växa och behöver utöka organisationen med en projektchef till samhällsfastighetsteamet i Stockholm, Nacka. Verksamheten präglas av ett teamwork, högt tempo och ett självständigt arbete. SBB söker en affärsmässig, noggrann och strukturerad person som trivs med ett omväxlande arbete i ett expansivt företag.

Ledarskapet i teamet beskrivs som coachande, lyhört, lättsamt och närvarande. Kulturen i teamet kännetecknas av prestigelöshet, hög nivå av samarbete och samverkan samt goda relationer.

Tjänsten

I rollen som Projektchef kommer du att leda och ansvara för en portfölj av projekt från Uppsala i norr till Södertälje/Nykvarn i söder. Projektportföljen är varierande, vilket innefattar nyproduktion, ombyggnation- och tillbyggnationsprojekt i storleken 10 – 300 miljoner kronor.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av

– Projektansvarig för samtliga pågående projekt i regionen

– Tillsättning av resurser inom projektorganisationen och inköp av konsulttjänster

– Ta fram kostnads- och projektkalkyler

– Utveckla och söka nya projektmöjligheter genom bevakning olika markanvisningar

– Bidra till utvecklingen av SBB:s projektverksamhet

Din bakgrund och person

– Minst 10 års branscherfarenhet från både entreprenad- och fastighetsbolag, varav minst 5 års erfarenhet som projektledare/projektchef

– Goda kunskaper inom AB/ABT och ABK

– Goda kunskaper inom BBR och PBL

– Eftergymnasial utbildning, civil- eller högskoleingenjör

– Meriterande om du har genomfört flertalet projekt inom samhällsfastighetssegmentet

Du är en person som affärsmässig och självgående, du gillar struktur och är noggrann, van att planera och prioritera ditt arbete och din tid på ett effektivt sätt. Vi tror att du har hög socialkompetens, kunden i fokus och till naturen en problemlösare.

Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.

SBB - Förvaltningsadministratör samhällsfastigheter Stockholm (Tillsatt)

Samhällsbyggnadsbolaget är Nordens ledande aktör inom social infrastruktur. Vi äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta långsiktigt med låg risk. Som partner till Sveriges kommuner vill vi bidra till att skapa ändamålsenliga lokaler för välfärdens viktigaste verksamheter.

SBB har en stark balansräkning och tillhör den utvalda gruppen av svenska fastighetsbolag som erhållit en så kallad Investment grade rating. Med hjälp av ett starkt kassaflöde och långa hyreskontrakt kan företaget fortsätta utvecklas och expandera. Tack vare vårt fokus på långsiktighet kan vi uppfylla vår ambition att bli Nordens största bolag för bostäder och samhällsfastigheter. Läs mer om vår verksamhet på www.sbbnorden.se

Vill du arbeta på ett expansivt och framåtriktat fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på 105 miljarder?

SBB fortsätter att växa och behöver utöka organisationen med en förvaltningsadministratör till samhällsfastighetsteamet i Stockholm, Nacka. Verksamheten präglas av ett högt tempo, positiv anda och ett självständigt arbete. SBB söker en driven och positiv person som trivs med ett omväxlande arbete i ett expansivt företag.

Tjänsten

I rollen som Förvaltningsadministratör kommer du att arbeta med de flesta frågor som kan uppkomma inom SBB:s förvaltning. Du kommer ha ett antal mer administrativa arbetsuppgifter att utföra självständigt men dessutom stötta övriga i teamet med avtalsskrivning, uthyrning och diverse andra uppgifter.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:

– Hantera hyresavtal, uppsägningar, överlåtelser, p-platser, garage, förråd mm

– Kontraktsskrivning

– Uthyrning av mindre lokaler, förråd samt garage-och parkeringsplatser

– Marknadsföring av vakanta lokaler

– Samordna och ansvara för hyresgästkommunikation och information

– Vara delaktig i budgetarbete

– Säkerställa uppgifter i hyressystem inför avisering

– Årliga avräkningar, löpande fakturahantering o inkassohantering

– Medverka i företagsgemensamma forum för bolagets administratörer

Din bakgrund och person

– Minst 3 års erfarenhet som hyresadministratör/uthyrare på ett förvaltande bolag

– Vana i att arbeta i olika fastighetssystem

– Goda kunskaper i Officepaketet

– Goda kunskaper inom hyresjuridik

Du är en person som har kunden i fokus, engagerad och självgående, du gillar struktur och är noggrann och van att planera ditt arbete och din tid på ett effektivt sätt.  Vi tror att du har god förståelse för juridiska processer samt mycket goda kunskaper i hyreslagen. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid att du har en prestigelös inställning och kan hugga i där det behövs. Som person är du ambitiös, drivande och tydlig i din kommunikation.

SBB - Förvaltare inom samhällsfastigheter Stockholm (Tillsatt)

Nu har du chansen att arbeta på Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Tycker du detta låter spännande? Då ska du fortsätta läsa.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande av svenska hyresbostäder och samhällsfastigheter i Norden. Bolaget är en viktig, pålitlig och självklar samarbetspartner till kommuner, regioner och statliga myndigheter vad gäller utvecklingen av svenska liksom nordiska fastigheter inom social infrastruktur.

Till vårt Stockholmskontor i Nacka behöver vi förstärkning av en senior förvaltare inom affärsområdet samhällsfastigheter med fokus på LSS/HVB. Vi letar efter en person med mycket driv och energi som har kunden i fokus. Teamet som du kommer att bli en del av är mycket erfaret och kompetent med en kultur som genomsyras av stor ödmjukhet, prestigelöshet och entreprenörsanda.

Din roll:

För att kunna lyckas i rollen som senior förvaltare behöver du vara handlingskraftig och agera med lösningen i fokus. Du kommer i huvudsak att arbeta med följande områden:

-Uthyrning och omförhandling av avtal

-Kundvård

-Hyresgästanpassningar

-Fakturahantering

-Myndighetsrelaterad kontakt

 

Vi förväntar oss att du besitter följande kompetens och erfarenhet:

-Hög nivå av kommunikativ förmåga i tal och skrift

-Mycket god förhandlingsvana

-Förvaltning av samhällsfastigheter eller kommersiella fastigheter i minst 5-7 år

-Mycket goda juridiska kunskaper

-Yrkeshögskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, 400 poäng

-Tjänstens beskaffenhet kräver att du har körkort och behöver kunna resa i tjänst

CA Fastigheter - Byggprojektledare ROT Malmö (Tillsatt)

CA Fastigheter ingår i den familjeägda CA koncernen. Vi äger fastigheter i attraktiva tillväxtregioner – både i och utanför Sverige. Totalt omfattar fastighetsbeståndet cirka 675 000 kvm. Bolaget har funnits i över 100 år och planen är att finnas minst lika länge till. Vill du bygga och förvalta för framtiden tillsammans med oss? Välkommen till ett fastighetsbolag där hållbarhet och säkerhet alltid finns med i vardagen och en företagskultur som präglas av nära samarbeten och korta beslutsvägar.

Läs mer oss på www.cafastigheter.se

Arbetsuppgifter

CA Fastigheter växer och utökar nu organisationen med en byggprojektledare med ROT-kompetens till teamet i Malmö. I rollen som Byggprojektledare kommer du att leda och ansvara för spännande projekt i Malmöregionen. Projekt- och fastighetsportföljen är varierande, vilket innefattar nyproduktions, ombyggnation- och ROT-projekt av bostäder, småhusenhet, kommersiellt i storleken 50-200 miljoner kronor.

Dina arbetsuppgifter

– Huvudprojektansvarig för byggprojekt från detaljplaner till färdigställande

– Inköp, projektering och kalkylering

– Upphandla konsulter inom arkitektur, konstruktion LA, etc.

– Leda byggmöten, ta fram prognoser, hantera ÄTA-hantering, kontrakthantering

– Bidra till och utveckla processer, rutiner och arbetssätt inom ramen för rollen

Din bakgrund och person

– Minst 10 års branscherfarenhet från både entreprenad- och fastighetsbolag, varav minst 5 års erfarenhet som projektledare/projektchef/byggprojektledare

– Goda kunskaper inom AB/ABT och ABM

– BAS P/U

– Eftergymnasial utbildning, civil- eller högskoleingenjör

CA Fastigheter söker en prestigelös, ansvarsfull och strukturerad person som trivs i en bred och omväxlande roll. Vill du arbeta i en miljö där engagemang, framåtanda och självständighet uppskattas, kommer du antagligen att trivas hos CA Fastigheter. Du behöver även kunna hantera svenska flytande i såväl tal som skrift och även ha goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav.

Konfidentiellt - Styrelseledamot (Tillsatt)

Castellum - Projektutvecklare Göteborg (Tillsatt)

Castellum - Affärsutvecklare Göteborg (Tillsatt)

Coromatic - Byggingenjör Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad - 2 ackvisitörer Stockholm (Tillsatt)

Vi söker nu två ackvisitörer till Bostadsutveckling i Stockholm. Du blir en del av Ikano Bostad, som utvecklar gamla och nya stadsdelar och skapar möjligheter för en bättre vardag genom att erbjuda hållbara och attraktiva fastigheter. I våra jobb utgår vi från olika perspektiv, en naturlig nyfikenhet och fokus på långsiktighet – och kan därför ge dig unika möjligheter till större ansvar och framtida utvecklingsmöjligheter. Tillsammans kan vi åstadkomma något stort.

Om tjänsten

I rollen som ackvisitör ansvarar du för förvärv av mark, fastigheter och byggrätter. Du kartlägger marknaden för att hitta möjliga förvärv, gör marknadsanalyser, utformar idéer, förhandlar och genomför affärer. Du söker aktivt upp och utvecklar långsiktiga relationer med kommuner, fastighetsbolag, markägare och övriga beslutsfattare. I rollen ingår det att ständigt utveckla och förvalta marknadsområdets byggrättsportfölj. Du har nära samarbete med ackvisitörer, projektutvecklare och många andra inom Ikano Bostad. Du rapporterar till Ackvisitionschefen.

Vårt erbjudande

Hos oss får du arbeta självständigt och chansen att växa och utvecklas i din roll. På Ikano Bostad har vi en varm och öppen kultur där vi bryr oss om varandra, inspirerar varandra och sätter stort fokus på att leva våra värderingar. Vi arbetar långsiktigt och alla är delaktiga i att driva utvecklingen av vår verksamhet. Vi har en arbetsmiljö där vi skapar möjligheter och vågar utveckla både oss själva och sättet vi jobbar på. Tillsammans kan vi åstadkomma någonting ännu bättre!

Är du rätt för Ikano?

– Högskoleutbildning med byggteknisk, arkitektonisk eller motsvarande inriktning

– Flera års erfarenhet som projektledare inom bygg- och fastighetsbranschen

– Erfarenhet från projektutveckling

– Goda kunskaper om de kommunala processerna, PBL och exploateringsfrågor

– Goda kunskaper inom fastighetsekonomi och fastighetsjuridik

För oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du behöver vara en god förhandlare som drivs av att hitta affärsmöjligheter. Du är en naturlig relationsbyggare som skapar och bibehåller långsiktiga relationer. Du kan uttrycka dig väl i både tal som skrift. Det är också viktigt att du är jordnära, nyfiken och att du trivs med att arbeta med människor med olika bakgrund och perspektiv. Om du även skulle beskriva dig som en naturlig ledare som trivs med att motivera andra, då kan det vara dig vi söker. B-körkort är ett krav.

Bli en del av oss

I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretag. Vi kallar till intervjuer löpande så skicka din ansökan så snart som möjligt dock senast den 30 april. Mer information om tjänsten kan ges av Reza Rad, 070-7822899, reza@linkz.se.

 

Ikano Bostad erbjuder kvadratsmarta, funktionella, hållbara och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Vi bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Våra värderingar är viktiga för oss: att som företag våga gå vår egen väg, arbeta tillsammans samt vägledas av sunt förnuft och enkelhet. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som startades av grundaren till IKEA. Vår vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag.

MTA bygg & anläggning - Platschef Halland (Tillsatt)

Vi söker dig

MTA expanderar norrut och har ett antal stora kommande projekt norr om Varberg och i Kungsbacka. Vi vill på lite längre sikt även etablera oss i Göteborgsområdet.

Vi söker dig som redan idag arbetar som platschef i Göteborg, Mölndal eller Kungsbacka och har ett väl etablerat kontaktnät i området.

Nu har du chansen att få vara med från början när vi startar upp en ny verksamhet och få vara delaktig i skapandet av ett vinnande team.

Arbetsuppgifter

Som Produktionsledare (Platschef) på MTA arbetar du med allt ifrån nyproduktion av olika bygg- och anläggningsprojekt till anpassningar och ombyggnationer i befintliga fastigheter.

Du ansvarar planering och produktionsledning, arbetsmiljö, samordning med underentreprenörer och leverantörer, uppföljning av projektbudget och är kundens huvudkontakt i projektorganisationen.

Gemensamt för en tjänst hos MTA är att du får du möjlighet att leda och delta i många intressanta bygg- och anläggningsprojekt och arbeta i ett värderingsstyrt byggföretag som sätter arbetsglädje och trivsel i fokus.

Kompetens och utbildning

Du är har minst 5 års erfarenhet som platschef inom nyproduktion och ombyggnader.

Under din karriär har du samlat på dig bred teknisk kunskap om byggprocessen och dokumenterad erfarenhet inom planering, kostnadsuppföljning, KMA samt produktion. Erfarenhet av ledarskap och vana att hantera personal i en projektorganisation är också viktigt.

Personlighet

För oss är det viktigt med självständighet och god initiativförmåga samt förmåga att hitta lösningar. Du är genuint intresserad av projektledning, personal och är kundorienterad. Vidare trivs du med att arbeta strukturerat och noggrant och har en god helhetssyn där du förstår olika samband och hur ditt agerande och dina beslut påverkar affären. Vi söker en naturlig ledare som trivs med att motivera andra runt omkring sig. Om du gillar att vara mitt i projekten och vill kunna påverka både det dagliga och det mer långsiktiga arbetet, så kommer du att trivas hos oss!

SBB - Senior förvaltare inom LSS/HVB (Tillsatt)

Nu har du chansen att arbeta på Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Tycker du detta låter spännande? Då ska du fortsätta läsa.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande av svenska hyresbostäder och samhällsfastigheter i Norden. Bolaget är en viktig, pålitlig och självklar samarbetspartner till kommuner, regioner och statliga myndigheter vad gäller utvecklingen av svenska liksom nordiska fastigheter inom social infrastruktur.

Till vårt Stockholmskontor i Nacka behöver vi förstärkning av en senior förvaltare inom affärsområdet samhällsfastigheter med fokus på LSS/HVB. Vi letar efter en person med mycket driv och energi som har kunden i fokus. Teamet som du kommer att bli en del av är mycket erfaret och kompetent med en kultur som genomsyras av stor ödmjukhet, prestigelöshet och entreprenörsanda.

Din roll:

För att kunna lyckas i rollen som senior förvaltare behöver du vara handlingskraftig och agera med lösningen i fokus. Du kommer i huvudsak att arbeta med följande områden:

-Uthyrning och omförhandling av avtal

-Kundvård

-Hyresgästanpassningar

-Fakturahantering

-Myndighetsrelaterad kontakt

 

Vi förväntar oss att du besitter följande kompetens och erfarenhet:

-Hög nivå av kommunikativ förmåga i tal och skrift

-Mycket god förhandlingsvana

-Förvaltning av samhällsfastigheter eller kommersiella fastigheter i minst 5-7 år

-Mycket goda juridiska kunskaper

-Yrkeshögskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, 400 poäng

-Tjänstens beskaffenhet kräver att du har körkort och behöver kunna resa i tjänst

SBB - Junior Förvaltare inom förskola/skola (Tillsatt)

Nu har du chansen att arbeta på Europas ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Tycker du detta låter spännande? Då ska du fortsätta läsa.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande av svenska hyresbostäder och samhällsfastigheter i Norden. Bolaget är en viktig, pålitlig och självklar samarbetspartner till kommuner, regioner och statliga myndigheter vad gäller utvecklingen av svenska liksom nordiska fastigheter inom social infrastruktur.

Till vårt Stockholmskontor i Nacka behöver vi förstärkning av en junior förvaltare inom affärsområdet samhällsfastigheter med fokus på skolfastigheter. Vi letar efter en person med mycket driv och energi som har kunden i fokus. Teamet som du kommer att bli en del av är mycket erfaret och kompetent med en kultur som genomsyras av stor ödmjukhet, prestigelöshet och entreprenörsanda.

Din roll:

För att kunna lyckas i rollen som junior förvaltare behöver du vara handlingskraftig och agera med lösningen i fokus. Du kommer i huvudsak att arbeta med följande områden:

-Uthyrning och omförhandling av avtal

-Kundvård

-Hyresgästanpassningar

-Fakturahantering

-Myndighetsrelaterad kontakt

 

Vi förväntar oss att du besitter följande kompetens och erfarenhet:

 

-Hög nivå av kommunikativ förmåga i tal och skrift

-Förhandlingsvana

-Förvaltning av samhällsfastigheter eller kommersiella fastigheter i minst 3 år

-Juridiska kunskaper

-Yrkeshögskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, 400 poäng

-Tjänstens beskaffenhet kräver att du har körkort och behöver kunna resa i tjänst

Life Europe - Senior Projektledare interimsuppdrag (Avbrutet)

Start omgående

6 månader

100 procent beläggningsgrad

MTA bygg & anläggning - 2 Kalkylingenjör Halland (Tillsatt)

Vem är du

Vi söker dig med tidigare erfarenhet av kostnadskalkyler och inköpsarbete i byggföretag. 

Du jobbar redan idag som kalkylator eller platschef på ett byggföretag men söker nya utmaningar i ett företag där arbetsglädje och trivsel står högst upp på agendan. 

Om du gillar att vara med från början i ett projekt och vill kunna påverka både det dagliga och det mer långsiktiga arbetet, så kommer du att trivas i vår platta organisation med korta beslutsvägar.

Arbetsuppgifter

I rollen som kalkylator arbetar du med hela processen från anbudsförfrågan till överlämnad offert.

Processen omfattar bland annat genomgång av förfrågningsunderlag, förprojektering, offertförfrågningar, mängdavtagning, resurs- och kapacitetstillsättning samt prissättning.

Du gillar att arbeta både självständigt och i team.

Kontinuerliga kontakter med såväl kollegor, kunder, konsulter och leverantörer är en del i vardagen och du blir spindeln i nätet genom anbudsprocessen.

Vi arbetar idag med systemstöd genom Bidcon, Byggsamordnaren och Powerproject.

Du trivs med att arbeta strukturerat och noggrant och har en god helhetssyn där du förstår olika samband och hur ditt agerande och dina beslut påverkar affären.

Hoivatilat - Affärsutvecklare (Tillsatt)

Inledning

Om du kan tänka dig att arbeta i ett fastighetsbolag i absolut framkant när det gäller aktivt och ansvarsfullt ägande med samhällsnytta i fokus, måste du fortsätta läsa det här.

Hoivatilat är ett modernt fastighetsbolag med starka internationella ägare. Bolaget grundades 2008 i Finland och etablerades på den svenska marknaden 2018. Hoivatilat planerar, utvecklar, bygger och är långsiktiga ägare till samhällsfastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Alltid med siktet inställt mot framtiden, med en professionell lyhördhet och våra kunders önskemål i fokus

Vi är Hoivatilat – Vi skapar Hus med hjärta.

På vårt stockholmskontor finner du ett seniort team som nu söker ytterligare förstärkning i form av en affärsutvecklare. Vi letar efter en professionell och driven person som, liksom vi andra i teamet, tycker det är viktigt att låta hjärtat ta plats när man är planerar, projekterar, bygger och äger fastigheter.

Är du ett fastighetsproffs som:

–  Vill skapa mervärde för såväl kund som ägare och samhället i stort.

–  Drivs av resultat och är handlingskraftig.

–  Vill tänka stort, utmana invanda mönster och ser du positivt på framtiden.

–  Har hjärtat på rätta stället.

I så fall är vårt erbjudande till dig en position som kräver ansvar, handling, mod och entreprenörskap.

Din roll:

För att kunna lyckas i rollen som affärsutvecklare på Hoivatilat behöver du kunna kombinera dina relationsskapande färdigheter med kompetens inom fastighetsutveckling. Du kommer i huvudsak att arbeta med följande områden:

–  Skapa nya affärsmöjligheter utifrån kundens behov

–  Projektutveckling

–  Markförvärv

–  Avtals- och kontraktshantering

–  Entreprenadupphandling

–  Affärskalkyl

–  Projektledning vid behov

Vi förväntar oss att du besitter följande kompetens eller erfarenhet:

–  Gedigen erfarenhet av affärsutveckling med erfarenhet av alla skeden i projekt men med fokus på tidiga skeden

–  Har ansvarat för och drivit flertalet fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på samhällsfastigheter

–  Högskola eller motsvarande utbildning, till exempel civilingenjör eller civilekonom

–  Behärska svenska och engelska väl i tal och skrift

Tjänstens beskaffenhet kräver att du har körkort och behöver kunna resa i tjänst.

Formpipe - Projektkoordinator (Tillsatt)

Formpipe - Junior .Netutvecklare (Tillsatt)

Ikano Bostad - Projektledare (Tillsatt)

Formpipe - Senior .Netutvecklare (Tillsatt)

Svevia - Kalkylingenjör till Falun (Avbrutet)

CA Fastigheter - Byggprojektledare till Kalmar (Tillsatt)

Valtech - .Netutvecklare (Avbruten)

Fyndiq- Pythonutvecklare (Avbruten)

Intendia Group- Teknisk projektledare i Stockholm (Tillsatt)

Episerver- Technical Trainer i Stockholm (Tillsatt)

Episerver- Teknisk projektledare i Stockholm/internationellt (Tillsatt)

Episerver- Senior Director i Stockholm (Tillsatt)

Bukowskis- Ruby-utvecklare i Stockholm (Tillsatt)

Svevia - Funktionsansvarig Klimatneutralitet (Tillsatt)

Svevia - Funktionsansvarig Arbetsmiljö (Tillsatt)

SBB - Fastighetsförvaltare LSS (Tillsatt)

Brothers- Systemansvarig Brothers Butiker (tillsatt)

Brothers- Systemägare E-handel (Tillsatt)

Index Residence- Produktionschef (Avbruten)

Brothers- Systemägare ERP (Avbruten)

JVAB- Entreprenadingenjör (Tillsatt)

JVAB- Mätchef (Tillsatt)

JVAB- Mättekniker (Tillsatt)

Primär Fastighetsförvaltning- Driftledare/områdesansvarig (Tillsatt)

Primär Fastighetsförvaltning- Driftledare/områdesansvarig (Tillsatt)

Ikano Bostad- Projektchef (Tillsatt)

Arbetsledare Mark- Veidekke Anläggning Öst (avbruten)

Kontraktsingenjör- Veidekke Anläggning Öst (Avbruten)

Erlandssons Bygg Öst- Platschef bygg (Tillsatt)

Kalkylator- JVAB (Tillsatt)

Entreprenadingenjör- Ikano Bostad (Tillsatt)

Arbetsledare- Ikano Bostad (Tillsatt)

Veidekke – Projektutvecklare inom anläggning i Stockholm (Avbruten)

Veidekke – Projektchef inom anläggning i Stockholm (Tillsatt)

JVAB – Platschef till Stockholm Norr (Tillsatt)

Ikano Bostad – Kalkylingenjör inom Bygg i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad – Senior Kalkylingenjör inom mark och anläggning i Stockholm (Tillsatt)

Einar Mattsson – Entreprenadingenjör i Stockholm (Tillsatt)

Consto – Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

Sh bygg och anläggning- Platschef i Uppsala (Tillsatt)

Wästbygg- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

JSB- Platschef i Växjö (Tillsatt)

Ikano Bostad- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Entreprenadingenjör i Stockholm (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Platschef i Halland (Tillsatt)

JSB- Arbetsledare i Hässleholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Projektchef i Uppsala (Tillsatt)

Signalisten- Förvaltningsadministratör i Stockholm (Tillsatt)

Serneke- Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Projekteringsledare i Huskvarna (Tillsatt)

Ikano Bostad- Arbetschef i Stockholm (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Platschef i Varberg (Tillsatt)

JSB- Platschef i Malmö (Tillsatt)

Svevia- Arbetsledare i Stockholm (Tillsatt)

Ramböll- Enhetschef Bro i Stockholm (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Kalkylator i Halmstad (Tillsatt)

Hembla- Biträdande regionchef i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Arbetsmiljöingenjör i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Kvalitetsingenjör i Stockholm (Tillsatt)

JSB- Projektledare i Kristianstad (Tillsatt)

JVAB- Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Svevia- Regioncontroller i Stockholm (Tillsatt)

Wallenstam- Kundförvaltare i Stockholm (Tillsatt)

Hembla- Områdeschef i Södertälje (Tillsatt)

MTA bygg och anläggning- Entreprenadingenjör i Halland (Tillsatt)

Serneke- Platschef i Stockholm (Tillsatt)

Ikano Bostad- Kalkylingenjör i Stockholm (Tillsatt)

Serneke- Inköpsansvarig region syd (Tillsatt)

Sats- Byggprojektledare i Stockholm (Tillsatt)

Referenser
Roger Tell

Senior Technical Project Manager

EpiServer

För min del var det en ganska lång process, eftersom att jag aktivt inte sökte något arbete då. Intresset fanns dock där och det var därför bra för min del att jag fick fundera i den takt jag ville. Jag kände mig trygg under hela processen och kunde hela tiden ställa de frågor jag hade till Linkz och hade ständig kontakt med Annika på EpiServer. Jag kunde hela tiden vara öppen och transparent med hur mina tankegångar gick, dessutom fick jag möjligheten att tala med personer som var anställda på EpiServer för att höra deras upplevelse av att arbeta där. Vi kunde sköta dialogerna på distans på ett bra sätt, då detta var ett arbete i Stockholm och jag befann mig inte där under tiden. Jag arbetade på en plats där jag trivdes och hade varit länge så det var viktigt för mig att känslan skulle vara bra hos mig, min gamla arbetsgivare och min nya arbetsgivare – vilket Linkz hela tiden visade stor ödmjukhet inför. Så det var en positiv feeling genom hela processen och jag är fortfarande väldigt nöjd över att vara en del av EpiServer.

Ett urval av våra kunder

Missa aldrig det senaste från oss –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Registrera dig