Uppsala Bostadsförmedling- En aktör som underlättar hyresmarknaden

2021.11:00 ● Tips ● Reza Rad

Mona Lindén, vd på Uppsala bostadsförmedling

Mona Lindén är vd på Uppsala bostadsförmedling, en modern förmedlingstjänst där du kan söka hyresrätt i Uppsalaregionen. Uppsala bostadsförmedlings uppdrag är att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad genom att samla hyresvärdar, bostadssökande och lediga hyresrätter på ett och samma ställe.

De varken äger eller bygger bostäder, utan ser till att hyresvärdar och bostadssökande kommer i kontakt med varandra. Med det som utgångspunkt arbetar Bostadsförmedlingen för att göra det enklare både att söka efter önskad bostad och att hitta rätt hyresgäst.

Mona Lindén kommer närmast från en tjänst som förmedlingschef på Bostadsförmedlingen i Stockholm och tillträdde den 1 mars 2016 som ny vd på Uppsala bostadsförmedling.

Mona är en erfaren ledare med god kunskap om de frågor som är viktiga för förmedlingsverksamheten. Där hennes kompetens och drivkraft är värdefull för att Uppsala bostadsförmedling ska kunna förse en högkvalitativ digital bostadsförmedling.

Berätta lite om dig själv och det arbete du utför idag!

Jag har 10 års erfarenhet som ledare i Stockholms bostadsförmedling innan jag kom hit till Uppsala. Min styrka är att jag kan hyresrätts- och förmedlingsbranschen, vilket varit tillgång när vi skulle starta en bostadsförmedling i Uppsala. Sedan har det givetvis varit en utmaning att komma in som vd och jobba närmare politiken än vad jag tidigare har gjort. Jag började i mars 2016 och i juni samma år lanserades den digitala tjänsten. Den digitala förmedlingstjänsten bygges på rekordtid, endast nio månader. Sedan dess har den förbättrats kontinuerligt. Vi som har varit med från början har fått bygga upp en helt ny organisation och alla rutiner från grunden , vilket har varit både roligt och utmanande. Det har varit höga krav och förväntningar på både personal och ledare.

Uppsala bostadsförmedling är ett helägt kommunalt bolag i Uppsala kommun med ett regionalt uppdrag och ägardirektiv som beslutas av kommunfullmäktige. Jag imponeras över kommunernas enorma uppdrag med allt från stadsbyggnad till skola och äldreomsorg. Vilket företag skulle satsa på den sådan bredd? Utöver samhällsservice på många olika områden arbetar kommunen aktivt med mjuka frågor som ger ett hållbart samhälle både socialt och miljömässigt. Som ett kommunalt bolag behöver även vi arbeta aktivt med dessa frågor.

Så utanför grunduppdraget så förväntas vi också att bidra till kommunens framgång och välmående bland invånarna.

Vårt främsta arbete sker i Uppsala kommun men vi förmedlar även bostäder i Enköping, Heby och Knivsta. Vi siktar på att kunna hjälpa hyresvärdar och bostadssökande även i andra kommuner i Uppsalaregionen.

Vilka är de största utmaningarna i din roll idag?

Tittar man bakåt så skulle man kunna säga att vi fick lägga rälsen samtidigt som vi har körde tåget. Det var bråttom att komma igång! Hela tiden har det funnits höga förväntningar vad gäller leverans, från både politiker, hyresvärdar, och bostadssökande. Det dök tidigt upp en del utmaningar och vi har behövt utveckla strategier längs med vägen samtidigt som vi också har lärt oss massor. Idag är utmaningen att vi fortfarande förmedlar väsentligt fler bostäder för varje år medan kötillväxten har avstannat. Det byggs många nya hyresrätter i regionen och det behöver finnas tillräckligt många bostadssökande som är beredda att flytta till nyproduktion och betala de höga hyrorna. Vi förmedlade drygt 5 700 bostäder 2018 vilket var drygt 2 000 fler än året innan. Vi har ständigt expanderat sedan 2016 och volymerna växer på alla håll vilket vi måste självklart förhålla oss till med vad gäller nya kollegor, budget i balans och förväntningar på bättre service och tjänster från både hyresvärdar och bostadssökande.

Hur har ditt arbete förändrats sedan du tillträdde 2016 jämfört med idag, 2019? Är prioriteringarna annorlunda? Med tanke på bostadsmarknadens förändringar.

Uppsala växer och man har stora planer med bland annat en ny tågstation, fyra spår från Stockholm och en helt ny stadsdel. För tillfället växer antalet invånare årligen med cirka 5 000 personer och av de 3 000 bostäder som byggs varje år så ska 40% av vara hyresrätter. Sedan byggs det även mycket i de angränsande kommunerna. Vi räknar med att förmedla 1000 nya hyresrätter årligen.

Det är en stor utmaning att bygga billigt när byggkostnaderna ökar för varje år. Vi känner av att de bostadssökande är priskänsliga. Bostäder med låga hyror är mer attraktiva och kräver längre kötider. Den som har kort kötid blir hänvisad till de dyrare bostäderna men det är inte säkert att just de bostadssökande har inkomst för att klara hyran. Vi märker också att omflyttningen är stor i nybyggda hyreshus.

Vi har dessutom noterat att intresset är lite lägre i nya områden. I jämförelse med Stockholm händer det att vi får annonsera om bostäder flera gånger för att vi inte lyckats hitta en hyresgäst. Höga inkomstkrav är ett hinder för många bostadssökande och det blir färre intresseanmälningar om kraven är höga. Det här har flera av hyresvärdarna uppmärksammat och därför valt det så kallade normalbeloppet som innebär att en viss summa av en persons lön ska vara kvar när hyran är betald. Idag är normalbeloppet 4xxx kr för en vuxen. 80% av de vanliga bostäderna förmedlas med normalbeloppet som krav. Det finns hyresvärdar som till och med har ännu lägre inkomstkrav.

Jag tycker generellt att kraven har förändrats och att hyresvärdar lyssnar på oss när vi säger att en bra hyresgäst inte behöver var en rik person. De förstår givetvis att målgruppen blir mindre när man sätter högre krav. Det är viktigt att kunna anpassa sig när det byggs så pass mycket som det gör och den anpassningen har alltid behövt ske kontinuerligt.

Hyresmarknaden idag präglas en del av osunda andrahandskontrakt och liknande. Hur arbetar ni för att förminska denna utveckling?

I vårt arbete försöker vi säkerställa att den som erbjuds en bostad faktiskt tänker flytta in och inte hyra ut den till någon annan, men det är framförallt ett arbete för hyresvärdarna. De behöver se till att deras bostäder används på rätt sätt för att det ska upplevas som tryggt. Det ska vara en fördel att ha ett hyreskontrakt och det ska vara attraktivt för målgrupperna. I Uppsala kan man ställa sig i kö och få en nyproducerad hyresrätt på mindre än ett år istället för att bo dyrt i andra hand. Men det kanske inte det som är problemet, det kanske handlar om hyresvärdarnas krav på inkomstnivå eller att man har betalningsanmärkningar vilket sällan accepteras.

Hur arbetar ni för att ert arbete ska kunna möta den digitala framfarten vi ser i samhället idag?

Uppdraget från kommunen är att det ska vara en digital förmedlingstjänst vilket är precis vad de flesta bostadssökande och hyresvärdar också förväntar sig. Så vi behöver hela tiden hänga med i den digitala utvecklingen. Samtidigt måste vi också se till att tjänsten är anpassad för mer ”ickedigitala” användare. Vi har trots allt bostadssökande som inte är så digitaliserade och de behöver narurligtvis också service. Vi kan inte utesluta målgrupper och det är en utmaning i tider när det digitala växer i den omfattning som det gör.

Framför allt ser vi att digitaliseringen ger möjligheten att bli mer effektiva i vårt arbete. Våra två största hyresvärdar i Uppsala lämnar sina bostäder till oss via en API-lösning vilket är väldigt smidigt. Sedan ska informationen hela tiden vara tillgänglig och lättbegriplig – och där arbetar vi ständigt med att hitta en bra balans och ta vara på möjligheterna inom det digitala.

Är man nyanländ så måste också vår tjänst kunna ge information och en förståelse för den svenska hyresmarknaden samtidigt som den är lättillgänglig även för dem. Sveriges bostadsmarknad fungerar också väldigt annorlunda gentemot andra länder, så där har vi en stor utmaning med att bygga upp ett förtroende för vår tjänst.

Finns det politiska regleringar som försvårar ert arbete idag som du anser att man bör se över?

Det var en bred politisk enhet bakom beslutet att starta en bostadsförmedling i Uppsala. Det behövdes en förmedling i ett växande Uppsala och det fanns en tydlig politisk målsättning  från kommunen. Däremot har vi, liksom alla kommuner i Sverige utmaningar när det gäller bostäder för alla. Det finns bostäder för den som har råd att betala men tittar vi på ungdomar, nyanlända osv. så har de stora svårigheter att komma in på bostadsmarknaden.

Så vad gäller de nationella svårigheterna så skulle jag säga att det byggs mycket, många säger att det inte är tillräckligt, men det byggs inte för alla. Det är en svår nöt att knäcka.

Vad ser du vara de största skillnaderna på Stockholms bostadsförmedling kontra Uppsala? Och hur varierar de i form av utmaningar?

Våra utmaningar var och är att sätta oss på kartan och att aktivt arbeta för att vara den självklara platsen att hitta lediga hyresrätter och där hyresvärdar och bostadssökande hittar varandra. Vi och alla andra bostadsförmedlingar i Sverige behöver arbeta för ett högt förtroende bland bostadssökande och hyresvärdar.

I Stockholm är det enklare att förmedla bostäder, speciellt nyproduktion. Här i Uppsala jobbar vi hårt för att människor ska uppmärksamma de projekt vi förmedlar.

Med tanke på bostadsbristen i Stockholm och att det finns lediga nyproducerade bostäder i Uppsala marknadsför vi oss mot stockholmare. Många väljer att etablera sig i Uppsala. Man behöver inte köa lika länge och de behov människor har i form av service och dylikt finns tillgängligt på nära håll – vardagen blir enklare för många helt enkelt. Planen är också att man ska bygga fyra tågspår till Uppsala. Bland annat en helt ny station i södra delen av staden där det ska bli en helt ny stadsdel med 33 000 nya bostäder.

Statistisk om Bostadsförmedlingen i Uppsala:

  • Startade juni 2016

  • 107 000 i bostadskö

  • 6 olika köer har hittills sammanförts

  • Drygt 13 000 bostäder förmedlade hittills varav cirka 3000 är nyproducerade

  • 27 anslutna hyresvärdar

  • 10 000 – 15 000 besökare på webbplatsen dagligen

Antal förmedlade bostäder per år:

2016: 1050 bostäder

2017: 3855 bostäder

2018: 5712 bostäder

Våra nyheter

LÄS FLER NYHETER

Relationsskapande rekryterings och
interimsspecialister inom IT, bygg och fastighetsbranschen.

Kontakta oss

Elektrogatan 10

171 54 Solna

010-16 00 640

samtal@linkz.se

Copyright © 2022 Linkz AB